Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkije en de Kaukasus

In het afgelopen decennium is de Kaukasus een steeds belangrijkere regio geworden in de wereldpolitiek. Door haar strategische ligging hebben zowel Rusland als de Verenigde Staten en de Europese Unie een aanzienlijk geopolitiek belang in de Kaukasus. Vooral door de immense olie- en gasvoorraden in de regio, waarvan er veel relatief recent zijn ontdekt, wordt de rol van de Kaukasus als geopolitiek speelveld groter. In dit krachtenveld speelt de historisch-culturele, economische en politieke nabijheid van Turkije een essentiële rol.

Wat zijn de historisch-culturele banden tussen Turkije en de Kaukasus? Hoe passen de Kaukasische landen Azerbeidzjan, Georgië en Armenië in het Turkse buitenlandse beleid en welk belang heeft Turkije bij de politieke toekomst van deze landen?


1 2 3 4 Last »