Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Türkiye Enstitüsü

Turkije Instituut (Türkiye Enstitüsü) Hollanda kamuoyuna Türkiye hakkında somut ve kapsamlı bilgi sunmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur. Bilgilendirme görevi yanında, Türkiye Enstitüsü etkinliklerinin önemli bir bölümünü Hollanda Türkiye arasında ikili işbirliği üzerine yoğunlaştırmaktadır.

Kuruluş Sebebi
Türkiye artan ekonomik gücüyle, Avrupa, Kafkasya ve Orta Doğu arasında stratejik konumuyla son derece dinamik bir ülkedir. Son on sene içinde Türkiye’de birçok alanda kayda değer önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. Kuvvetli bölgesel bir rol oynamaya başlamakla birlikte, Türkiye’de kişi başına düşen gelir iki katından fazlasıyla artmıştır. Bunun yanında, Avrupa’da 3 milyondan fazla Türkiye asıllı vatandaş yaşamaktadır. Artan gücüyle, Türkiye Avrupa’ya ticaret, yatırım, bilgi değişimi ve kültürel işbirliği konularında birçok fırsat sunmaktadır. Bununla birlikte Avrupa’da Türkiye hakkında güvenilir ve kapsamlı bilgi için artan bir talep bulunmaktadır. Bu gelişmeleri temel alarak, Türkiye Enstitüsü Hollanda’nın Lahey kentinde 2007 yılında, Türkiye hakkında bilgilerin talebinin ve sunumunun kesiştiği bağımsız bilgi merkezi olarak kurulmuştur. Enstitünün amacı Türkiye hakkında gerçekçi; yakın geçmişin siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmelerini dikkate alan; ve ülkenin 21. yüzyılda yüzleştiği zorlukları tanıyan bir manzara sunmaktır.


1 2 3 Last »