Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2010

In het jaarverslag van 2010 biedt het Turkije Instituut u een overzicht van zijn activiteiten. Sinds de oprichting eind 2007 heeft het Instituut de focus van zijn activiteiten sterk verbreed. Binnen de activiteiten van het Instituut onderscheiden we inmiddels vier pijlers, te weten: publieksvoorlicting; handelsbevordering en economie; onderwijs, en de voorbereidende activiteiten rond de viering van 400 Jaar Diplomatieke Betrekkingen in 2012. Het Instituut heeft zich inmiddels een reputatie verworven als makelaar van kennis over Turkije in Nederland. De opzet van het Jaarverslag 2010 reflecteert deze ontwikkeling.

U kunt het verslag hier downloaden. Wilt u het verslag per post thuisgestuurd krijgen? Stuurt u dan een mail naar info@turkije-instituut.nlEerdere jaarverslagen

Klik hier om het Jaarverslag 2009 te downloaden.

Klik hier om het Jaarverslag 2008 te downloaden.


« First 5 6 7 8