Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkije Instituut

De Stichting Turkije Instituut is een onafhankelijke instelling die zich richt op het vergroten van de kennis over Turkije onder een divers Nederlands publiek. Het Turkije Instituut werkt samen met LIAS (Leiden University Institute for Area Studies).

Turkije is een land in beweging, met grote economische mogelijkheden en een belangrijke geostrategische ligging. Bovendien wonen er ca. 400.000 mensen met Turkse wortels in Nederland. De betrekkingen tussen Nederland en Turkije, met name de economische, zijn de afgelopen jaren geïntensiveerd. In Nederland is er dan ook toenemende behoefte aan betrouwbare kennis over Turkije.

Het Turkije Instituut is de instelling voor objectieve informatie over Turkije. Het Instituut ontwikkelt, ook op verzoek van en in samenwerking met derden (debatcentra, onderwijsinstellingen, bedrijven, overheid, etc.), activiteiten en projecten die bijdragen aan een beter begrip van Turkije vanuit een Nederlands perspectief. Tevens beschikt het Instituut over een uitgebreid netwerk van deskundigen in Nederland, Turkije en Europa.  Belangrijke thema’s zijn de betrekkingen tussen Nederland en Turkije, de relatie EU-Turkije, de strategische ligging en betekenis van Turkije in de regio, en het groeiende belang van de Turkse economie.

Het Turkije Instituut streeft ernaar bij te dragen aan een beeld van Turkije dat recht doet aan de huidige politieke, economische en sociale ontwikkelingen,  met aandacht voor de grote uitdagingen waarvoor het land zich gesteld ziet.

De oprichting van het Instituut is mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Nederlandse bedrijfsleven en de Gemeente Den Haag.

Geïnteresseerden kunnen via info@turkije-instituut.nl contact opnemen met het bureau van de Stichting.


1 2 3 4 Last »