Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Rituele dans rond Voortgangsrapport

Redactioneel oktober 2012 - In de betrekkingen tussen  de Europese Unie en Turkije is de laatste jaren weinig spannends te ontdekken. Voortgang in de formele onderhandelingen is er nauwelijks, zeker niet nu dit halfjaar de Republiek Cyprus (door Turkije niet erkend) het roulerend voorzitterschap bekleedt. Oktober is echter traditioneel de maand dat de Europese Commissie haar jaarlijkse Voortgangsrapport publiceert, gevolgd door dat van het Europees Parlement meestal een paar weken later.

Het 2012-rapport van de Commissie (10 oktober 2012) is bij de Turkse regering en met name bij de EU-onderhandelaar minister Egemen Bağis, in het verkeerde keelgat geschoten. In een zure reactie werd het rapport als 'onevenwichtig' betiteld en afgedaan als een poging van de in een 'financiële, economische en politieke crisis verkerende' EU om de toetreding van Turkije verder te vertragen.

Lees meer...


« First 1 2 3 4 5 6 Last »

Nieuwsbrief Turkije Instituut