Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

BLOG: Gevolgen van 'Gezi' op ambities AK-partij

2 juli 2013 - Een maand na de eerste protesten in Gezi Park is het in de meeste steden weer rustig. De crisis tussen Turkije en de Europese Unie is op het laatste nippertje afgewend en de Wijze Personen Commissie heeft verslag uitgebracht van de stemming in het land ten aanzien van een mogelijke oplossing voor de Koerdische kwestie. Dit laatste is ongetwijfeld het belangrijkste project van de regering-Erdoğan. Maar een ander belangrijk streven, herziening van de uit 1982 daterende Grondwet, is enigszins op de achtergrond geraakt. Die twee zijn overigens ten zeerste met elkaar verknoopt.

Voor een Grondwetswijziging heeft de AK-partij de steun van een van de drie oppositiepartijen nodig en daarbij kwam de BDP (de pro-Koerdische partij) als beste kandidaat uit de bus. Voorwaarde is dan wel dat het vredesproces tussen de Turkse regering en de Koerden (met inbegrip van de PKK) vruchten afwerpt. Deels is dat al het geval: naar schatting van de BDP heeft 80% van de strijders van de PKK zich teruggetrokken. Maar de politieke opbrengsten voor de Koerden zijn nog niet in zicht. Er is wel resultaat geboekt met het recht op onderwijs in de eigen taal, maar open staat nog de vraag hoe de Turkse nationaliteit in de Grondwet omschreven dient te worden. Het proces is vertraagd, ook door de nasleep van de Gezi Park protesten. En onduidelijk is of dat vóór het parlementair reces kan worden afgerond. Ook op het punt van de verlaging van de kiesdrempel (nu 10%) hebben de AKP en BDP elkaar nog niet gevonden. Uit oogpunt van politieke participatie ligt een verlaging voor de hand, maar de 3% die de BDP voorstelt wordt door de AKP afgewezen.

Het invoeren van een presidentieel systeem  is een andere grote ambitie van de Premier. Dit wordt door alle drie de oppositiepartijen van de hand gewezen en is daarmee kansloos. En zeker na de gebeurtenissen rond Taksim en de protesten in 78 andere steden lijkt dit dan ook echt een gepasseerd station.  Dat wordt hard doorwerken in Ankara.

Dit was de laatste Blog voor de zomer. Het Turkije Instituut gaat dicht vanwege vakanties van 10 juli t/m 2 augustus. In het najaar zullen we naast een Café Istanbul  (samen met Turkish Studies at Leiden University) over seksualiteit in het Osmaanse rijk aandacht besteden aan de herziening van de Grondwet. En uiteraard aan de verdere ontknoping van het schouwspel van de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie. Tot dan, 

Lily Sprangers
Directeur Turkije Instituut


1 2 3 4 Last »

Nieuwsbrief Turkije Instituut