Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Maatschappelijke transformatie Turkije

Gelijktijdige sociaal-culturele, politieke en economische ontwikkelingen in Turkije sinds de jaren ’80 hebben een belangrijke invloed gehad op de latere opkomst van de AKP. De belangrijkste ontwikkelingen in dit verband zijn:

  • de incorporatie van de politieke islam in het politieke proces sinds de staatsgreep van 1980;
  • de grote binnenlandse migratie van platteland naar stad;
  • en tenslotte de economische opkomst van Anatolië onder leiding van een nieuwe klasse van vrome religieusconservatieve Anatolische entrepreneurs.


1 2 3 Last »