Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Het late Osmaanse Rijk, 1839-1922

Het laat Osmaanse Rijk stond grotendeels in het teken van modernisering, territoriaal verlies en zware interne spanningen tussen verschillende etnische, religieuze en nationale groeperingen. De hervormingsperiode die de modernisering van het Osmaanse Rijk moest bewerkstelligen had al vorm gekregen in de vroege negentiende eeuw onder Sultan Mahmut II (r. 1808-1839) (zie afbeelding). De periode tussen 1839 en 1876 wordt door de Turken aangeduid met de term Tanzimat, wat letterlijk kan worden vertaald als ‘hervormingen’.  Deze hervormingen richtten zich onder andere op de herstructurering van het Osmaanse bestuursapparaat naar Europees model, met een sterke nadruk op het creëren van een gecentraliseerd bestuur en een rechtsstaat die gelijke rechten zou moeten geven aan alle onderdanen van de Osmaanse staat.  

Ondanks de vele hervormingen in deze periode liep het rijk op zijn laatste benen. In Europa werd wel spottend gesproken over ‘de zieke man van Europa’ als men het over het Osmaanse Rijk had. In de twintigste eeuw kwam het gebiedsverlies in een stroomversnelling. De Balkanoorlogen van 1912-1913 beperkten het Osmaanse Europa tot Oost-Thracië. Uiteindelijk leidde een haastig gesloten alliantie met Duitsland tot deelname aan de Eerste Wereldoorlog, een conflict dat eindigde in een catastrofale nederlaag voor het Osmaanse Rijk. Het door de Geallieerde machten gedicteerde Verdrag van Sèvres beperkte het Osmaanse Rijk tot het hartland van Anatolië.  De Turkse legeraanvoerder Mustafa Kemal Pasha (de latere Atatürk) verzette zich echter tegen dit verdrag en wist door middel van militair ingrijpen de grenzen terug te brengen tot de grenzen van het huidige Turkije. Atatürk gaf het Osmaanse Rijk opnieuw vorm als een Turkse natiestaat. De sultan en zijn uitgebreide familie werden verbannen, de dynastie onttroond; na 600 jaar was er een eind gekomen aan het Osmaanse Rijk en het bewind van de sultan.


1 2 3 4 Last »