Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkse economie: een oproep tot formalisering?

8 mei - De Turkse economie wordt niet langer gezien als een onverdeeld succes. Zowel de overheid als de zakenwereld erkennen dat de spectaculaire groei van de Turkse economie van het laatste decennium langzaam tot een halt komt. De stagnatie heeft verschillende redenen, van wisselkoersschommelingen tot regionale problemen. Eén factor is echter de hoofdoorzaak van de achteruitgang, namelijk het aandeel van de informele sector. 

Lees meer...


« First 1 2 3 4 5 6 7 Last »