Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De Turkse Economie in 2010, een jaar van herstel

25 januari 2011
De Turkse economie groeide met 8,2% in 2010 (vgl. 1,7% voor de Eurozone). Dit betekent een krachtig herstel na het slechte jaar 2009. De binnenlandse consumptie groeide bevredigend en de export bereikte het record niveau van $113 miljard. De verwachtingen voor 2011 zijn hoog gespannen; een exportniveau van $127,5 miljard wordt nu als het minimum haalbare gezien.

De beurs van Istanbul kwam op het hoogste niveau ooit en de economische en financiële positie van Turkije is aanzienlijk gezonder dan die van de Middellandse Zeelanden meer naar het westen. Het is overigens duidelijk dat het groeiniveau van 2010 uitzonderlijk was en de schattingen zijn dat in de komende jaren de groei in de orde van 5 – 6% zal liggen, internationaal nog steeds een zeer respectabel niveau. Volgens de laatste cijfers is de inflatie thans 6,4%, het laagste niveau in 41 jaar!

De inspanningen om de banden met de landen in het Midden Oosten te versterken leidden ook tot een toename van de export, voornamelijk naar Perzische Golf landen. Ook de Turkse aannemersbedrijven zijn hier actief.

De nadruk in de export blijft evenwel liggen op de landen waarmee Turkije een vrijhandel – overeenkomst heeft. De belangrijkste export producten zijn auto-onderdelen (15% van de totale export) ijzer en staal producten (11%) en textiel (13%). De export komt in toenemende mate ook uit centraal en zuidoost Turkije. Volgens de vereniging van exporteurs was in 2010 ongeveer de helft van de export afkomstig was van MKB ondernemingen.

Maar er blijven zorgen

Hoewel de economische ontwikkeling van het land  in het afgelopen jaar over het algemeen gunstig was, zijn er ook nog economische en sociale problemen. Zo blijven de inkomensverschillen tussen West en Oost onaanvaardbaar groot en is de werkeloosheid een grote zorg. Deze bedraagt officieel 11,3% - maar is waarschijnlijk hoger o.a. omdat in de landbouw veel niet geregistreerde arbeids-overcapaciteit is. De werkeloosheid is vooral groot onder jongeren - ook afgestudeerden - en in het Oosten.  

Ook de financiële positie op wat langere termijn is niet in alle opzichten bevredigend. Ondanks de groei van de export blijft er een verontrustend tekort op de betalingsbalans door de groeiende import van goederen en diensten. In de eerste 11 maanden van 2010 dekte de export slechts 62% van de import. De stijgende prijzen voor petroleum zijn een extra zorg voor Turkije, als grote netto importeur van energie. De overheid besteedt dan ook veel aandacht aan import vervangende energie zoals zonnepanelen en windmolens.

Het totale tekort op de lopende rekening van het land was met 45 mrd $ ( 6% van het BNP), weer op het niveau van vóór de crisis. Om dit terug te dringen heeft de Centrale Bank de rente eind 2010 verlaagd met een half procent naar 6,5% en begin dit jaar met nog een kwart van een procent. Hierdoor verzwakte de Lira van 1,96 naar 2,07 voor de Euro en dit verbeterde de exportpositie. Omdat de buitenlandse schulden van Turkije over het algemeen een korte looptijd hebben zijn ook maatregelen genomen om lange termijn deposito’s bij de banken aantrekkelijker te maken.

Het is in Turkije niet ongewoon dat verkiezingen leiden tot kiezersvriendelijke importen en overheidsuitgaven. De minister van economische zaken, Ali Babacan deed dit keer echter de belofte dat hij er voor zal waken dat de komende verkiezingen in juli niet zullen leiden tot maatregelen die de financiële positie van het land zouden verslechteren.


« First 19 20 21 22