Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Valt het mee of valt het tegen? De economische resultaten en perspectieven van Turkije

19 september – Turkije bevindt zich op het moment in zwaar weer. De Turkse politiek is minstens tot aan de nieuwe verkiezingen beland in een impasse; de strijd tussen de PKK en de Turkse overheid is weer in alle hevigheid opgelaaid; binnenlandse en buitenlandse media wordt het uitoefenen van onafhankelijke journalistiek steeds moeilijker gemaakt en het Syrische vluchtelingendrama neemt alleen maar grotere vormen aan. De Turkse economie is ondertussen allerminst gebaat bij dit instabiele en onzekere politieke en maatschappelijke klimaat. In hoeverre heeft de Turkse economie te lijden onder  de huidige interne en externe problematiek in Turkije?

Lees meer...


« First 1 2 3 4 5 Last »