Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Persscan TI: 1-8 maart 2012

INTERNATIONAAL – Syrische crisis duurt voort
De felle kritiek van  de Turkse regering op het Syrische regime duurt voort. President Gül benadrukte dat het regime zich zo snel mogelijk zou moeten committeren aan de voorstellen van de internationale gemeenschap. Indien de regering van de Syrische president Bashar al-Assad in gebreke blijft, zou het in de toekomst wel eens te laat kunnen zijn, aldus Gül. Minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoğlu stelde dat Assad zijn legitimiteit en machtsbasis volledig heeft verspeeld door het excessieve geweld tegen ongewapende Syrische burgers. Tijdens een staatsbezoek aan Nederland, in verband met de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije, liet Davutoğlu weten dat Turkije nog steeds ijvert voor een diplomatieke oplossing van de Syrische crisis. De Turkse regering heeft aangeboden om de tweede bijeenkomst van de ‘Vrienden van Syrië’ te organiseren in Istanbul. Bij dit internationaal overleg zijn ongeveer zeventig landen aanwezig. Tijdens de vorige vergadering in Tunesië riep het gezelschap Syrië reeds op om humanitaire hulp toe te laten in de zwaarste conflictregio’s.

Desondanks maakte Davutoğlu duidelijk dat Turkije niet koste wat kost voor een louter diplomatieke oplossing zou kiezen. De regering overweegt om militair in te grijpen wanneer de Turkse nationale veiligheid in het geding zou komen. De minister doelde daarmee onder andere op eventuele samenwerking tussen het Syrische regime en de PKK. Premier Erdoğan drong eveneens aan op het opzetten van corridors voor humanitaire hulp. Er wordt echter gevreesd dat Syrië dit niet zal toestaan en dat militaire interventie daarom noodzakelijk zal zijn. Het werk van de Syrische Rode Halve Maan en het Internationale Rode Kruis, wordt immers al sterk bemoeilijkt. Erdoğan haalde ook opnieuw uit naar de landen die naar zijn smaak te weinig actie ondernemen, met name Rusland en China. De laatste twee blokkeerden onlangs een resolutie van de VN-Veiligheidsraad tegen Syrië tot grote woede van onder meer de Verenigde Staten en Turkije. 

POLITIEK – Felle reacties oppositie tegen onderwijshervormingen
Een wetsaanpassing van de regerende AKP om het Turkse onderwijssysteem te hervormen, stuit op veel verzet vanuit de oppositie. Engin Özkoç, parlementslid namens de grootste oppositiepartij CHP, dreigde om 12 uur lang te spreken voor de parlementaire onderwijscommissie als de wet niet werd ingetrokken en herzien. Toen zijn verzoek niet werd ingewilligd, voegde hij de daad bij het woord en heeft hij een vrijwel ononderbroken marathontoespraak gehouden. De Turkse minister van onderwijs Ömer Dinçer stelde daarop dat Özkoç zijn spreekrecht misbruikte. Bij de volgende zitting van het parlement werd de onderwijswet eveneens besproken, wat tot onenigheid en een aantal maal zelfs tot een handgemeen tussen parlementariërs van de AKP en de CHP leidde.

De wet in kwestie voorziet erin dat kinderen twaalf in plaats van acht jaar leerplichtig zijn. Deze periode wordt in de wet verdeeld in drie fasen van elk vier jaar. In de eerste fase volgt het kind verplicht groepsonderwijs op een reguliere basisschool, vervolgens volgt een middenschool of vakschool en tot slot hoger voortgezet onderwijs. Het huidige systeem kent geen middenschool, maar acht jaar aaneengesloten onderwijs. De oppositie en critici vrezen dat de AKP op deze manier de religieuze İmam Hatip vakscholen ook als middenschool wil openstellen. Daarnaast opperen zij dat een dergelijk systeem de emancipatie en scholing van meisjes tegenwerkt, aangezien leerlingen na acht jaar onderwijs ervoor kunnen kiezen om de rest van het onderwijs thuis te doorlopen.

Lees hier het dossier van het Turkije Instituut over het Turkse onderwijssysteem.

 

 

 

 

 

 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...