Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Persscan TI: 23 februari - 1 maart 2012

INTERNATIONAAL - Franse Constitutionele Raad verwerpt genocidewet
De wet die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar zou stellen in Frankrijk is op dinsdag 28 februari door de Franse Constitutionele Raad afgekeurd. De Raad beschouwde de wet als ongrondwettelijk en bovendien een belemmering van het recht op de vrijheid van meningsuiting.Het besluit heeft geen consequenties voor een Franse wet die in 2001 werd aangenomen en het bestaan van de Armeense Genocide als zodanig erkent. De wet werd eerder dit jaar door zowel het parlement als de senaat goedgekeurd.

Nicolas Sarkozy liet bij monde van een woordvoerder van het Elysée weten zeer teleurgesteld te zijn in het oordeel van de Raad. Tevens heeft hij de regering opdracht gegeven om een nieuwe wetstekst op te stellen om het betwisten van genocides alsnog strafbaar te stellen. De reacties vanuit de oppositie waren zeer wisselend. François Hollande, de belangrijkste tegenstrever van Sarkozy in de strijd om het presidentschap, liet echter weten de wet eveneens opnieuw in behandeling te zullen nemen indien hij als winnaar uit de bus zou komen.

Vanuit Ankara werd positief gereageerd op het besluit. Minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoğlu sprak de hoop uit dat het een les zou zijn voor hen die geschiedschrijving onderdeel van politiek willen maken. Turkije heeft achter de schermen veel inspanningen verricht om de wet tegen te gaan. Davutoğlu bedankte de leden van de Constitutionele Raad en stelde dat het een belangrijke stap was voor de vrijheid van meningsuiting en de banden tussen Turkije en Armenië. Hij gaf ook aan dat Turkije er klaar voor is om mee te rouwen met de Armeniërs in 2015, precies een eeuw na de massamoorden in 1915.

Lees hier een achtergronddossier van het Turkije Instituut over de Armeense Kwestie.

INTERNATIONAAL - Nieuw Europees voortgangsrapport Turkije
De commissie buitenlandse zaken van het Europese Parlement heeft op 1 maart een conceptversie van het voortgangsrapport ten behoeve van de Turkse toetreding goedgekeurd. De ontwerptekst werd opgesteld door Ria Oomen-Ruijten, de EU-rapporteur voor Turkije en aangenomen met 54 stemmen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen. De Europarlementariër verklaarde via haar website: "De onderhandelingen zijn nu al jarenlang aan de gang en de vaart is er uit.” Volgens de rapporteur was de wens van de Europese Commissie om tot een nieuwe positieve agenda te komen goed, maar ook noodzakelijk om het onderhandelingsproces geloofwaardig te houden.

In het rapport wordt opgeroepen om de banden tussen Turkije en de EU verder te versterken, onder meer inzake het buitenlandse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten. Turkije wordt geprezen om zijn houding ten aanzien van de crisis in Syrië en de dialoog die het tracht te bewerkstelligen over het Iraanse nucleaire programma. Het rapport is echter ook kritisch over de Turkse verhoudingen met buurlanden Armenië en Cyprus en dringt aan op het normaliseren van deze betrekkingen. Daarnaast werd er gepleit voor het instellen van een nieuwe grondwet waarin de vrijheid van meningsuiting, diversiteit en een deugdelijke rechtstaat worden gegarandeerd. Deze aanbevelingen lagen in het verlengde van de scherpe kritiek die werd geuit op de te ruime antiterreurwetgeving en het belemmeren van fundamentele rechten van onder meer journalisten en parlementariërs.

Op 29 maart zal het conceptrapport in stemming worden gebracht tijdens een plenaire zitting van het Europese Parlement. Raadpleeg het rapport hier.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...