Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

PERSSCAN TI: 2-9 februari 2012

Internationaal – Erdoğan laakt Chinees en Russisch veto
Terwijl het Syrische regime de demonstraties tegen het Assad-bewind met zwaar geschut tracht te onderdrukken heeft de Turkse premier Erdoğan zich opnieuw uiterst kritisch uitgelaten richting de Syrische president Bashar Al-Assad. Hij stelde dat Assad zich op een ‘doodlopende weg’ bevindt en dat hij ter verantwoording zal worden geroepen. Ook noemde Erdoğan het Chinese en Russische veto tegen een kritische resolutie van de VN-Veiligheidsraad een fiasco voor de beschaafde wereld. De resolutie steunde onder meer een vredesplan van de Arabische Liga. Erdoğan stelde dat de veto’s groen licht gaven aan het Syrische regime om de onderdrukking van de demonstranten te continueren. Ook president Abdullah Gül liet weten teleurgesteld te zijn in het veto van China en Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoğlu gaf aan zo snel mogelijk een internationale conferentie met wereldmachten en regionale spelers te willen organiseren om de Syrische crisis te beslechten.

Na een lange periode van animositeit tussen Turkije en Syrië werden de banden tussen de twee landen sterk aangehaald door de AK-Partij, sinds zij in 2002 aan de macht kwam. Deze herziening van het buitenlandse beleid was geheel in lijn met de ambitie van de AKP om te investeren in goede banden met buurlanden. Zo werd onder meer de visumplicht tussen Turkije en Syrië opgeheven, en faciliteerden beide overheden de bilaterale handel. Turkse ondernemingen investeerden ook fors in het buurland. De onrust in de Arabische wereld heeft Ankara echter in een lastig parket gebracht en de verhoudingen met Syrië opnieuw op scherp gezet. Lees hier een analyse over noodgedwongen wijzigingen in het Turkse Midden-Oostenbeleid.


Economie– Inflatie baart zorgen
Het inflatiecijfer bereikte volgens het Turkse CBS, Türkstat, het hoogste punt in drie jaar. De consumentenprijsindex steeg in januari met 10,61% ten opzichte van dezelfde maand in 2011. In een open brief aan de regering liet de Turkse Centrale Bank weten dat de inflatiestijging hoofdzakelijk te wijten is aan externe factoren zoals de grote stijging van importprijzen, wisselkoersen en voedsel en tabaksprijzen. Directeur van de Centrale Bank Erdem Başçı liet weten dat het monetair beleid vanaf oktober 2011 aangescherpt was. Zo is de rentevoet, en zodoende de kosten van lenen, verhoogd. De Centrale Bank verwacht dat de inflatie gedurende 2012 daarmee wordt beteugeld tot het streefcijfer van 6,5%.

In een reactie stelde Faik Öztrak, de vice-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP, de Centrale Bank verantwoordelijk voor de hoge inflatie. Zo zou het beoogde inflatiecijfer voor 2012 in slechts drie maanden zijn bijgesteld van 5,2% naar 6,5%. Öztrak bekritiseerde de stelling van de Centrale Bank dat het inflatiecijfer alleen kan worden gehaald als er voldoende ‘hot money’ (kortlopende investeringen en leningen) de Turkse economie zou binnenstromen. De Turkse economie zou daarmee te veel aan de driften van de internationale financiële markten worden overgeleverd. Volgens een rapport van TD Securities zou de forse inflatiestijging bovendien ook voor een groot deel te wijten zijn aan de stijging van de brandstofkosten met 12,9 %.

De overheid verwacht intussen dat de Turkse economie in 2012 met 4% zal groeien. Onder meer de Wereldbank en het IMF verwachten echter dat de groeicijfers lager zullen uitvallen.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...