Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Donderdag 01 maart 2012

14:30 Grote Zaal, Clingendael

Turkije in 2012

Is het glas halfvol of halfleeg?

In samenwerking met Clingendael en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ), organiseert het Turkije Instituut op donderdagmiddag 1 maart 2012 een publieksseminar over actuele ontwikkelingen in Turkije.

Wat is er over van de voortvarendheid waarmee Turkije zich vanaf de eeuwwisseling wilde democratiseren? Het grote optimisme waarmee de EU-onderhandelingen vanaf 2005 ter hand zijn genomen en het door Turkije met veel zelfvertrouwen ingezette zero-problems beleid met zijn buurlanden lijken aan glans verloren te hebben.

Turkije’s groeiende zelfbewustzijn, economische groeicijfers en regionale aantrekkingskracht staan in schril contrast tot recente publicaties waarin wordt geconcludeerd dat het Turkse democratiseringsproces vastgelopen zou zijn en de zittende AKP-regering zich in toenemende mate autoritair opstelt.

In 2011 voerde Turkije wederom de ranglijst aan van het aantal veroordelingen door het EHRM en concludeert Reporters Without Borders dat de persvrijheid in Turkije onder druk staat. De zogenaamde democratische opening waarin de problematiek van de Koerdische kwestie zou moeten worden opgelost lijkt mislukt. Inmiddels zijn meer dan 3000 politici, journalisten en civil society vertegenwoordigers van Koerdische afkomst gearresteerd op grond van antiterrorisme wetgeving.

De toenemend autonome opstelling inzake regionale kwesties en de wijze waarop Turkije moderniteit en economische ontwikkeling weet te verbinden met traditionele waarden, spreekt tot de verbeelding van burgers in omringende islamitische landen. Daarentegen zijn de betrekkingen met buurland Syrië vrijwel volledig verbroken; heeft de dooi in de relatie met Armenië niet doorgezet; en zijn de relaties met Israël en Frankrijk, respectievelijk vanwege de nasleep van het Mavi Marmara incident en het door de Franse senaat aangenomen verbod op de ontkenning van “wettelijk erkende” genociden, tot een minimum gedaald. Tenslotte is de relatie met de EU de facto gestagneerd, en dreigt vanaf de tweede helft in dit jaar volledig lam gelegd te worden wanneer Cyprus het EU-voorzitterschap op zich neemt.   Hoe relevant is de Europese dimensie nog voor Turkije?

Kutsal Yesilkagit (Universiteit Utrecht), Joost Lagendijk (Istanbul Policy Center) en Peter van Ham (Instituut Clingendael) verzorgen korte inleidingen naar aanleiding van de actualiteit over deze kwesties, waarna onder leiding van moderator Lily Spangers (Turkije Instituut) de inleiders zowel met elkaar als met de zaal in discussie gaan. De voertaal is Nederlands en het seminar is vrij toegankelijk. In verband met beperkte beschikbaarheid van zitplaatsen is aanmelding bij het Turkije Instituut via aanmeldingen@turkije-instituut.nl  verplicht.

Registratie verplicht: aanmeldingen@turkije-instituut.nl
Voertaal Nederlands

Agenda

16 december 2015

Boekpresentatie 'De Vergeten Geschiedenis van mijn Grootvader
Sulayman Hadj Ali

door: Meltem Halaceli

Namens de uitgever:
Meltem Halaceli komt met de ontdekking van de verloren gewaande memoires van haar opa Sulayman Hadj Ali, een alawiet, op het spoor van een verborgen geschiedenis. Om te begrijpen wat haar grootvader als dienstplichtig soldaat in het Osmaanse leger in de Eerste Wereldoorlog heeft doorgemaakt, moet ze op reis naar zijn geboortestad Adana, in het zuiden van het huidige Turkije. En om te begrijpen wat oorlog is, gaat ze naar Beiroet. Terwijl ze het dagboek in het Nederlands vertaalt (en deels in dit boek publiceert) ontdekt ze verborgen kanten van haar afkomst. Hadj Ali’s geschiedenis heeft een enorme invloed gehad en bepaalt haar eigen identiteit. Door de recente ontwikkelingen in Syrië is die geschiedenis bovendien hoogst actueel. De periode waarin haar grootvader leefde was een scharnierpunt in de geschiedenis van het Midden-Oosten, en de invloed ervan is nog lang niet uitgewerkt…

Locatie: Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Tijd: 15:00-17:15 uur

6 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016

Europalia Turkey

Uitzonderlijke kunstwerken uit de grootste Turkse musea, de fine fleur van de hedendaagse kunst, hedendaagse en traditionele dans, co-creaties, klassieke muziek, electronische muziek, literaire evenementen, een focus op film... van 6 oktober 2015 tot 31 januari 2016, worden al deze facetten van dit veelzijdige en fascinerende land getoond in België en de omliggende regio's.

Klik hier voor de website, waar u het gehele programma kunt vinden.