Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Inleiding

Het Turks buitenlands beleid kent een geschiedenis van isolationisme en defensieve terughoudendheid. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog waren de Turkse betrekkingen met de buurlanden afwisselend bekoeld tot uitgesproken vijandig. Turkije cultiveerde een wereldbeeld waarin het zich aan alle kanten bedreigd zag en waarbij het continu op de hoede moest zijn. Het feit dat Turkije zich na de Tweede Wereldoorlog een trouwe bondgenoot van de VS en de NAVO betoonde, droeg ertoe bij dat de relaties met de (Oostelijke) buurlanden stroef verliepen.

Door de jaren heen hebben verschillende ontwikkelingen de Turkse houding tegenover het buitenland doen veranderen. Allereerst was er de economische liberalisering – ingezet in de jaren tachtig en na 2001 tot volle wasdom gekomen – waardoor de economische betrekkingen tussen Turkije en de rest van de wereld intensifieerden. Daarnaast bracht het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de bijbehorende structuren een versoepeling op het internationale speelveld, waardoor Turkije zich meer kon onttrekken aan het heersende vijandige discours. De belangrijkste factoren in het opbloeien van het Turks buitenlands beleid zijn echter de recente economische voorspoed en het aantreden van Ahmet Davutoğlu als minister van Buitenlandse Zaken in 2009. Op de economische aspecten van het Turks buitenlands beleid  zal nu verder worden ingegaan.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...