Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Europese Unie

De belangrijkste handelspartner van Turkije is nog altijd de Europese Unie. Zowel wat betreft import als export is de EU de grootste partner, waarbij bijna de helft van het Turks handelsvolume wordt ingevuld door handel met de EU. Andersom is Turkije in waarde de vijfde afnemer ter wereld van goederen uit de EU en neemt het wat betreft import in de EU de zevende plek in. Na de Verenigde Staten, China, Rusland, Zwitserland, Noorwegen en Japan, is Turkije wat betreft het totale handelsvolume de zevende handelspartner van de EU. Al met al kan dus gesteld worden dat Turkije uitstekende handelsbetrekkingen onderhoudt met de EU. Het handelsvolume tussen Turkije en de EU heeft zich daarbij goed hersteld na de crisis  van 2009 en is – anders dan bijvoorbeeld het BBP, de inkomende FDI of het totale handelsvolume – in 2010 al uitgestegen boven de waarde van voor de crisis.

Wat betreft export naar de EU legt Turkije zich voornamelijk toe op textiel en machinebouw. Dit neemt ongeveer 60% van de Turkse export naar de EU voor de rekening. Binnen de EU zijn Duitsland (10%), het Verenigd Koninkrijk en Italie (beide 6%) de grootste ontvangers van Turkse export.
Een uitgebreid uitreksel van het handelsvolume tussen Turkije en de EU, vindt u hier

Ook op de Balkan, het economische hartland van het oude Osmaanse Rijk, is Turkije economisch zeer actief. In Bosnië en Albanië, niet toevallig de enige twee Islamitische landen op de Balkan, staat Turkije in de top drie van meest investerende landen. Het gaat hierbij echter (nog) niet om leden van de EU.

Douane Unie
Op 31 december 1995 kwam tussen de EU en Turkije een douane-unie tot stand. Dit betekende dat er geen tarieven meer geheven werden op onderlinge handel. Verder zouden beide partijen vanaf dat moment dezelfde externe tarieven handhaven en ook onderhevig zijn aan de dezelfde buitenlandse tarieven. Daarnaast hebben de minimale voorwaarden met betrekking tot productiestandaarden, administratie, consumentenrechten en andere gepaarde regelgeving, een voordelige uitwerking gehad op het niveau van de Turkse productie.

Alhoewel de unie ambitieus van opzet was en Turkije flink geprofiteerd heeft van de vrijhandel, zaten er ook enkele nadelen aan de overeenkomst. Zo beslaat de unie alle industriële goederen, maar laat het belangrijke sectoren als de landbouw en dienstensector buiten beschouwing. Dit zijn uitgerekend sectoren waar Turkije voordeel zou kunnen behalen en de frustratie aan Turkse zijde hierover is dan ook groot. Het verklaart ten dele de Turkse wens om volwaardig lid te worden van de EU en niet, zoals onder meer Duitsland en Frankrijk voorstellen, slechts een ‘geprivilegieerd partner’.

Nederland
Nederland en Turkije onderhouden goede handelsrelaties. Desondanks blijft het handelsvolume tussen de twee landen beperkt. Turkije voerde in 2010 voor ongeveer €1,6 miljard aan waarde uit naar Nederland, dit komt neer op 2% van de totale Turkse export. Andersom exporteerde Nederland voor €4,5 miljard naar Turkije, ongeveer 1,5% van het Nederlandse totaal. Nederland heeft zodoende een handelsoverschot in de handel met Turkije van €3,7 miljard over 2010. Hoewel dit geen grote hoeveelheden zijn, groeit de wederzijdse export de laatste tien jaar flink (met een dip rond het crisisjaar 2009).

De Nederlandse export naar Turkije bestaat voornamelijk uit vervoermateriaal, computers, metalen en elektrische machines en apparaten. Turkije exporteert daarentegen vooral textiel, grootschalige machinerie en groenten en fruit naar Nederland. Van alle in Nederland ingevoerde kleding kwam in 2009 ruim 6% uit Turkije. Hiermee staat het, na China en Duitsland, op de derde plaats.

Groeimarkten waar beide landen zich momenteel op richten en waar mogelijk gedeelde belangen liggen, zijn onder meer de kasbouw, duurzame energie en logistiek.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...