Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

PERSSCAN TI: 2 - 8 december 2011

Dit is de nieuwe wekelijkse persscan van het Turkije Instituut. De persscan licht de hoofdpunten van de actualiteit in en rondom Turkije wekelijks toe.

INTERNATIONAAL – Onderhandelingen Cyprus in cruciale fase
De vredesonderhandelingen rond de hereniging van Cyprus bevinden zich in een kritiek stadium. Onlangs liet VN-gezant in Cyprus Alexander Downer weten dat als de huidige ronde van vredesonderhandelingen mislukken dit waarschijnlijk het einde betekent van de pogingen Cyprus te herenigen als federatie. Noord- en Zuid-Cyprus zoeken al decennialang naar een op een federatie gebaseerd akkoord, maar de vele rondes onderhandelingen onder leiding van de VN hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het eiland, dat sinds 1974 is opgesplitst in een Grieks en een Turks deel, werd in 2003 lid van de EU, maar alleen het zuiden profiteert van het lidmaatschap. In 2004 werd er een referendum gehouden over de hereniging van Cyprus, waarin Turks-Cyprioten voor en Grieks-Cyprioten tegen stemden. Sinds ruim drie jaar vinden er nieuwe onderhandelingen plaats. Deze week kwamen de Turks-Cypriotische leider Derviş Eroğlu en de Grieks-Cypriotische leider Demetris Christofias een aantal keer bijeen in het kader van de onderhandelingen. De VN heeft de deadline voor een akkoord gesteld op het einde van dit jaar. Secretaris-generaal Ban Ki-Moon heeft de VN-veiligheidsraad echter gevraagd het mandaat van de VN-vredesmacht met zes maanden te verlengen. De VN blauwhelmen zijn al sinds 1964 op Cyprus.

De situatie rond Cyprus bemoeilijkt het EU-toetredingsproces van Turkije. Het erkennen van Cyprus als staat is een belangrijke voorwaarde voor toetreding. De weigering van Turkije om dit te doen heeft als gevolg dat de onderhandelingen grotendeels zijn gestokt. 17 van de 35 thematische hoofdstukken waaruit de onderhandelingen bestaan worden momenteel geblokkeerd. De Turkse premier Erdoğan dreigde de EU-onderhandelingen zelfs te staken als Grieks-Cyprus vanaf 1 juli volgend jaar het EU-voorzitterschap bekleedt. De spanningen tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte van Cyprus zijn de afgelopen maanden verder opgelopen door een conflict over gas- en olieboringen in de oostelijke Middellandse Zee.

Lees hier een artikel over de vredesonderhandelingen

ECONOMIE – Inflatie stijging baart zorgen
Volgens cijfers van het Turkse CBS (TÜİK) steeg de inflatie in november met 1,69% ten opzichte van oktober naar 9,48%. Deze viel hoger uit dan de stijging van 1,27% die de Turkse Centrale Bank had voorspeld. De Centrale Bank heeft daarom de prognose van de inflatie op jaarbasis verhoogd van 6,9% naar 9,2%. Volgens economen bestaat er een reële mogelijkheid dat de inflatie aan het eind van het jaar meer dan 10% bedraagt. De stijgende inflatie is onder meer te wijten aan de devaluatie van de Turkse Lira, verhoogde accijnzen op tabak en alcohol, de stijging van consumptiebelastingen op  auto’s en mobiele telefoons en de toenemende prijs van ruwe olie op de internationale markt.

Het IMF uitte afgelopen woensdag zijn zorgen over  het groeiende tekort op de Turkse handelsbalans. De groei van de Turkse economie zal volgens het IMF afnemen van 7,5% in 2011 naar 2% in 2012. Turkije zou zijn economische beleid hierop moeten aanpassen om harde klappen te voorkomen, aldus het IMF. Turkije verwacht dat zijn tekort op de lopende rekening in 2011 9 à 10% van het BBP zal bedragen. In 2010 bedroeg deze 6,7%. Volgens de Turkse regering zal het gat op de handelsbalans kleiner worden door de afname van de economische groei, onder meer veroorzaakt door de schuldencrisis in de eurozone.

Volgens het IMF zou een voorzichtige stijging van de rente, die nu 5,75% bedraagt, het tekort op de handelsbalans ten goede kunnen komen. Als de rente in Turkije stijgt, zal het minder aantrekkelijk worden om geld te lenen, terwijl het oppotten van geld lonender wordt. De binnenlandse bestedingen zullen afnemen en de vraag naar producten zal dalen. Hierdoor kan de stijging in het prijspeil,  ofwel de inflatie, afnemen. De internationale concurrentiepositie van Turkije zou door de relatief lage prijzen sterker worden, waardoor de Turkse export toe zou nemen en het tekort op de lopende rekening zou dalen. Het IMF adviseerde Turkije ook om zijn fiscale beleid te verscherpen om de binnenlandse vraag te verminderen, overheidsuitgaven te beteugelen en de belastinggrondslag te verbreden om meer staatsinkomsten te genereren.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...