Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

PERSSCAN TI: 25 november - 1 december 2011

Dit is de nieuwe wekelijkse persscan van het Turkije Instituut. De persscan licht de hoofdpunten van de actualiteit in en rondom Turkije wekelijks toe.

INTERNATIONAAL – Turkije treft sancties tegen Syrië
Turkije gaat over tot sancties tegen Syrië als reactie op het aanhoudende geweld tegen de Syrische bevolking die protesteert tegen het regime. Turkije schort alle financiële transacties tussen beide landen op en bevriest de Syrische activa in het land. Ook de levering van militair materieel en wapens vanuit Turkije naar Syrië wordt stopgezet. Hiermee volgt Turkije het voorbeeld van de Arabische Liga, die zondag 27 november jl. na beraad besloot harde economische sancties te treffen tegen Syrië. Turkije was hierbij als observant aanwezig.

Behalve de Arabische Liga is ook de EU geïnteresseerd in de rol die Turkije kan spelen in de omverwerping van het Syrische regime. EU-lid Frankrijk kondigde aan Turkije te willen uitnodigen voor het EU-beraad deze week over de aanhoudende onrust in Syrië. Een officiële EU-uitnodiging stuitte echter op een veto van Griekenland en Grieks-Cyprus.

Turkije en Syrië waren tot voor kort nauwe bondgenoten. In de afgelopen jaren vormde Syrië de hoeksteen van Turkije’s strategie voor het uitbreiden van zijn invloed in het Midden-Oosten. In mei 2011 stond Ankara nog geheel achter Damascus. Nu, slechts zes maanden later, speelt Turkije een sleutelrol in het opvoeren van de internationale druk op het land. Turkije steunt de Syrische oppositie en verleent haar toestemming zich op Turks territorium te organiseren. Zo vond maandag 28 november een bijeenkomst plaats in de zuidelijke provincie Hatay tussen de Syrische Nationale Raad (SNC) en het Vrije Syrische Leger.

Klik hier
voor een analyse over de betrekkingen tussen Turkije en Syrië
Lees hier een column over Turkije’s rol in de internationale samenwerking

INTERNATIONAAL – VS wil samenwerking met Turkije versterken
Tijdens zijn bezoek aan Ankara op woensdag 30 november benadrukte de Amerikaanse vicepresident Joe Biden dat de VS de samenwerking met Turkije wil versterken. Biden wees erop dat Turks economisch leiderschap een transformerende invloed op de regio kan hebben. Volgens de vicepresident kunnen veel landen in het Midden-Oosten een voorbeeld aan Turkije nemen, vanwege de succesvolle toepassing van een seculiere democratie in een overwegend moslimland en een openmarkteconomie.

De Verenigde Staten en Turkije kennen een lange geschiedenis van partnerschap. Lange tijd leunde het Turks buitenlands beleid in grote mate op de Verenigde Staten, maar onder de AKP volgt Turkije een meer autonome koers. Toch blijft de Verenigde Staten een belangrijke partner, zeker met het oog op de verslechterde relatie tussen Turkije en Iran. Ankara’s besluit een NAVO-raketschild op Turks grondgebied te plaatsen wordt door Iran sterk afgewezen. Ook hekelt Iran het harde optreden van Turkije tegen zijn belangrijkste bondgenoot Syrië. Deze regionale dynamiek lijkt Turkije en de Verenigde Staten nader tot elkaar te brengen.

Lees hier een column over de verslechterde relatie tussen Turkije en Iran
Lees hier een analyse over Turks buitenlands beleid

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...