Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

PERSSCAN TI: 6 - 15 november 2011

Dit is de nieuwe wekelijkse persscan van het Turkije Instituut. De persscan licht de hoofdpunten van de actualiteit in en rondom Turkije wekelijks toe.

LEGER – Mogelijke afkoop militaire dienstplicht
De Turkse premier Erdoğan geeft aan voor het eind van dit jaar een wetsvoorstel in te dienen over de afkoop van de militaire dienstplicht. Over de inhoud van het wetsontwerp is weinig openbaar gemaakt. Bekend is dat deze regeling alleen zal gelden voor mannen vanaf een bepaalde leeftijd. De hoogte van de afkoopsom of de bestemming van deze gelden is vooralsnog niet bekend. Momenteel zijn alle mannelijke Turkse staatsburgers tussen de 20 en 41 jaar dienstplichtig. Mannen die langer dan 3 jaar in het buitenland wonen en werken hebben al de mogelijkheid om hun dienstplicht af te kopen en een verkorte militaire training van 3 weken te volgen. In Nederland kunnen Turkse Nederlanders bij het ministerie van Defensie een renteloze lening afsluiten om hun dienstplicht af te kopen. De PVV gaf te kennen deze regeling af te willen schaffen.

MAATSCHAPPIJ – Woede over verkrachtingszaak
Het Turkse hooggerechtshof heeft ingestemd met een lage strafeis voor 26 mannen die schuldig zijn bevonden aan de verkrachting van een 13-jarig meisje. Het slachtoffer werd in 2002 in de zuidoostelijke provincie Mardin door twee vrouwen geprostitueerd en meermaals door de 26 veroordeelden verkracht. De rechtbank in Mardin veroordeelde de verdachten tot de minimumstraf van 5 jaar omdat het slachtoffer volgens de rechter ingestemd zou hebben met het misbruik. De regerings- en oppositiepartijen hebben ontstemd gereageerd op de uitspraak van het hooggerechtshof en vinden deze onaanvaardbaar. Zij pleiten voor wetsveranderingen die de positie van slachtoffers waarborgen. Vooraanstaande advocaten en vrouwenrechtenactivisten waarschuwen dat alleen het veranderen van de wet niet afdoende is. Volgens hen moet allereerst het door mannen gedomineerde juridische systeem dat de wet interpreteert veranderd worden. De zaak is inmiddels overgedragen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

MAATSCHAPPIJ – Tweede aardbeving treft Van
Na de zware aardbeving van 23 oktober jl. werd de zuidoostelijke provincie Van op 9 november opnieuw getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. Hierbij stortten 27 gebouwen, waarvan 2 hotels, in en kwamen minstens 40 mensen om het leven. Een van de ingestorte hotels was volgens de eigenaar na de eerste beving door de autoriteiten bewoonbaar verklaard. De autoriteiten ontkenden dit en verweten elkaar nalatigheid. Intussen verlieten duizenden overlevenden Van wegens de barre weersomstandigheden en het gebrek aan elektriciteit. Uit angst voor een nieuwe beving durfden de achtergebleven slachtoffers niet in hun huizen te verblijven. Turkije deed daarom een beroep op buitenlandse hulp in de vorm van tenten. Volgens experts op het gebied van crisismanagement heeft de aardbeving in Van laten zien dat de regering niet beschikt over voldoende capaciteiten in rampmanagement.

INTERNATIONAAL - Spanningen tussen Turkije en Syrië
De Syrische president Assad is woedend over het door Turkije gesteunde besluit van de Arabische Liga om sancties te treffen tegen Syrië. De Arabische Liga dreigde 12 november jl.  met een schorsing van Syrië als Assad het geweld tegen burgers niet stopt. Als reactie op deze uitspraak vielen duizenden Assad supporters enkele Westerse, Arabische en Turkse diplomatieke gezantschappen aan. Vooral de Turkse diplomatieke vertegenwoordiging was het doelwit van de protesten. Zowel de Turkse Ambassade als het Turkse Consulaat in Aleppo en het Honorair Consulaat in Latakia werden getroffen. Inmiddels heeft Turkije uit veiligheids- overwegingen zijn niet-essentiële personeel terug-geroepen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoğlu, eist een officieel excuus van Syrië voor de aangerichte schade. Ook intensiveert Turkije het contact met de Syrische Nationale Raad (SNC). De Syrische oppositie heeft Turkije toestemming gevraagd een vertegenwoordigingspost te openen in Turkije.

In een column betoogt analist Semih Idiz dat de Turkse steun voor de Arabische Liga bedoelt is om de politieke druk op Syrië te verhogen. Volgens hem is Turkije echter niet uit op militaire interventie.

Tot voor kort waren Turkije en Syrië nauwe bondgenoten. De toenadering tussen beide landen onder de AKP-regering werd gezien als een van de grootste mijlpalen in het ‘zero problems’ beleid, dat de spanningen met Turkije’s buurlanden tot nul moest reduceren.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...