Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Hooggespannen Turkse verwachtingen Hongaars EU-voorzitterschap

14 januari 2011, Turkije Instituut

De Turkse regering ziet met optimisme de toetredingsonderhandelingen onder Hongaars voorzitterschap tegemoet.  Op 1 januari 2011 nam Hongarije het stokje als halfjaarlijkse voorzitter van de Europese Raad over van België. Gedurende het Belgische voorzitterschap werden er geen nieuwe hoofdstukken in de Turkse toetredingonderhandelingen geopend, maar Ankara hoopt in het komende half jaar het hoofdstuk over mededingingsbeleid te openen. Onder Belgisch voorzitterschap werd de opening van dit hoofdstuk nog uitgesteld vanwege een gebrek aan technische vooruitgang aan Turkse zijde.

De Turken hebben hoge verwachtingen, maar waarop zijn die gebaseerd? Onder meer op de uitspraak van de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken János Mártonyi dat Hongarije de toetreding van Turkije tot de Europese Unie en de voortgang van het toetredingsproces onvoorwaardelijk zal steunen. Mártonyi zei dit naar aanleiding van gesprekken met Egemen Bağış, hoofdwoordvoerder voor de EU-onderhandelingen voor Turkije. De Hongaarse president zou gedurende dit overleg hebben toegezegd om Turkije’s toetreding evenzeer te steunen als Turkije Hongarije’s toetreding tot NAVO indertijd (1999) heeft gesteund.

Of aan de hoge verwachtingen voldaan kan worden, blijft echter de vraag. Sinds de opening van de toetredingsonderhandelingen in 2005 stagneert het proces op vrijwel alle niveaus. Met name de kwestie Cyprus vormt een belangrijk obstakel. Turkije dient het zogenoemde Ankara protocol uit te voeren, wat inhoudt dat het zijn havens en vliegvelden open moet stellen voor schepen en vliegtuigen van de Republiek Cyprus, sinds 2004 lid van de Europese Unie. De EU heeft concrete stappen van Turkse zijde om de kwestie op te lossen als voorwaarde gesteld voor de voortgang van het toetredingsproces. Tot die tijd blijven acht onderhandelingshoofdstukken bevroren. Nog eens negen hoofdstukken worden geblokkeerd door onder meer Frankrijk en Duitsland, die formeel tegen Turkse toetreding zijn en de voorkeur geven aan een geprivilegieerd partnerschap.

Praktisch heeft dit tot gevolg dat momenteel slechts drie hoofdstukken in aanmerking komen voor opening, namelijk de hoofdstukken Aanbestedingen, Mededinging, en Sociaal beleid en werkgelegenheid. Bovendien zullen er geen hoofdstukken worden afgesloten tot Turkije de verplichtingen van het protocol nakomt. Deze beperkingen zetten een aanzienlijke rem op de ambities van EU-voorzitter Hongarije om de toetredingsonderhandelingen weer vlot te trekken.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...