Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Nieuw Cyprus rapport International Crisis Group

17 december 2010, Turkije Instituut

Op 9 december 2010 verscheen ‘Cyprus: Bridging the Property Divide’, het nieuwste rapport over de Cyprus kwestie van de International Crisis Group (ICG). De Cyprus kwestie, zo stelt het rapport, blijft een permanente bedreiging voor de stabiliteit in het Oostelijke Middellandse Zeegebied. Zolang er geen sluitende oplossing is waar Griekse én Turkse Cyprioten zich in kunnen vinden, zal de ongemakkelijke status quo blijven bestaan en zijn schaduw werpen over zowel de Grieks-Turkse relaties als de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije.

Het rapport van de ICG (een NGO die zich bezighoudt met de studie van conflictpreventie) richt zich op de bezitskwestie, één van de belangrijkste conflictpunten tussen Griekse en Turkse Cyprioten. Het ICG tracht een mogelijke oplossing voor de bezitskwestie te formuleren en doet aanbevelingen aan zowel de Turkse als Turks-Cypriotische en Grieks-Cypriotische regeringen over de voorwaarden waaronder een dergelijke oplossing tot stand kan komen.

De bezitskwestie
De gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen begon in 1963 met de groeiende invloed van Griekse Cyprioten in de regering van Cyprus en kwam tot een hoogtepunt met de Turkse invasie van het eiland in 1974. Tussen 1963 en 1974 verloor maar liefst de helft van de 570.000 bewoners van Cyprus toegang tot hun vastgoed of land door de etnische spanningen en militaire ingrepen die uiteindelijk zouden leidden tot de opsplitsing van het eiland. De teruggave of compensatie van verloren vastgoed en grond is een belangrijk punt bij de verzoening van Turkse en Griekse Cyprioten, maar een overeenkomst over het herstel van oude bezitsrechten is tot op heden niet tot stand gekomen. Steeds vaker proberen eilandbewoners via individuele rechtszaken hun bezit te herclaimen, een proces dat volgens het ICG duur, langzaam en inefficiënt zal zijn. Een algemene regeling van deze kwestie door middel van interventie van de Grieks en Turks Cypriotische regeringen heeft daarom de voorkeur, aldus het ICG. De oplossing van de bezitskwestie zou volgens het rapport in afzienbare tijd mogelijk moeten zijn en zo ook een impuls kunnen geven aan de oplossing van andere aspecten van het Cyprus conflict.

Een  oplossing?
De belangrijkste woorden van het ICG rapport zijn ‘flexibiliteit’ en ‘compromis’. Beide partijen moeten accepteren dat het niet mogelijk is om de eigen ideale visie voor een hereniging  van het eiland door te drukken. Enerzijds zullen de Turks-Cyprioten moeten accepteren dat grote delen van het nu Turkse Cyprus 40 jaar geleden in het bezit waren van Grieks-Cyprioten, en dat er dus regelingen voor teruggave of compensatie zullen moeten worden getroffen. Anderzijds zullen Grieks-Cyprioten moeten accepteren dat Turks-Cyprioten die nu woonachtig zijn in oorspronkelijk Griekse huizen (vaak vluchtelingen uit het Griekse deel van Cyprus) rechten hebben die de (directe) teruggave van dit bezit zullen beperken. Maar bovenal onderstreept het rapport dat de onderhandelingen over de bezitskwestie een opstap moeten bieden voor de oplossing van de Cyprus kwestie in zijn geheel . Concluderend stelt het rapport dan ook : ‘If politicians fail to come to grips with the urgent need for a property deal, they will ensure that the issue keeps returning to haunt their peoples, treasuries and international relations for many more years to come.’

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...