Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Zürcher en de Osmaanse erfenis: The Young Turk Legacy and Nation Building

Erik-Jan Zürcher is ook in Turkije een klinkende naam. Het standaardwerk van de Nederlandse Turkoloog, Turkey: A Modern History (eerste druk 1993), siert menige Turkse boekenplank. Opmerkelijk voor een yabancı (buitenlander) die bovendien ooit doorbrak met een onconventionele kijk op de geschiedenis. In tegenstelling tot de officiële lezing van de geschiedenis, die leert dat de vroege periode van de Republiek op alle fronten een breuk was met de nadagen van het Osmaanse Rijk, beweerde Zürcher in zijn dissertatie (1984) juist het tegenovergestelde. Hij zag in de bestuursstructuur, politieke cultuur, leiders en ideologie van de vroege Republiek onder Atatürk juist een grote mate van continuïteit ten opzichte van het Rijk, meer in het bijzonder het bewind van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (CEV) en het gedachtegoed van de Jong Turken.

In zijn nieuwste boek keert Zürcher terug naar de overgangsperiode tussen Rijk en Republiek. The Young Turk Legacy and Nation Building. From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey bundelt 30 jaar onderzoek: een twintigtal essays, deels eerder verschenen, maar alle grondig herzien door de auteur. Uiteenlopende aspecten van Zürcher’s onderzoekscorpus komen aan bod: een analyse van de Nutuk, Atatürk’s beroemde zesdaagse toespraak (1927) die in Turkije nog steeds geldt als de enige juiste weergave van de onafhankelijkheidsstrijd; de ideologische ontwikkeling van de Jong Turken; het Osmaanse leger en natievorming na de stichting van de Republiek in 1923. Het resultaat is een breed palet aan ontwikkelingen die aantonen hoezeer de Osmaanse erfenis, ook in het moderne Turkije, nog van invloed is.

Erik J. Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation Building. From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey, I.B. Tauris 2010

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...