De Coups, 1960-1980

De periode van 1960 tot 1980 wordt gekenmerkt door een aarzelend democratiseringsproces en zware politieke en maatschappelijke spanningen in Turkije. Het tijdperk staat tevens in teken van militaire coups, één aan het begin van elk nieuw decennium. Dit dossier behandelt deze drie coups. Er wordt gekeken naar de uitwerkingen van elke staatsgreep en de aanloop naar de meest ingrijpende coup op 12 september 1980.

Blogs

De Tahrir en Gezi vergelijking
Turkse economie: een oproep tot formalisering?
Turkse economie: een oproep tot formalisering?
De scheiding der machten
Turkije en het vluchtelingenvraagstuk
Is de leugen schadelijker dan de daad?
De start van de verkiezingscampagnes
De start van de verkiezingscampagnes
Bezoek van Erdoğan aan Iran
Overwinning?
Blokkades en beledigingen
Spanningen binnen de AKP
Spanningen binnen de AKP
Partijprofiel: HDP
Ankara City Guide
Lees meer...