Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Mustafa Kemal Atatürk, 1880-1938

Mustafa Kemal Atatürk was zonder twijfel een van de belangrijkste staatsmannen en militaire strategen van de twintigste eeuw. Geboren in eenvoudige omstandigheden als zoon van een boerendochter en een douaneambtenaar, wist hij carrière te maken in het Osmaanse leger, om het in 1916 te schoppen tot Brigadegeneraal. Net als de meeste van zijn collega-officiers was hij erop gebrand het Osmaanse Rijk zoveel mogelijk intact te houden. Maar anders dan veel van zijn collega’s raakte hij er gaandeweg van overtuigd dat dit alleen te bereiken was door het rijk om te vormen tot een moderne natiestaat, gebaseerd op een homogene Turkse natie in plaats van op religie, en door het adopteren van contemporaine Europese normen en waarden, die hij zag als de enig mogelijke beschaving voor alle naties van de wereld.

Na zijn aanstelling als inspecteur van het Derde Leger in 1919 wist hij de volledige controle te verkrijgen over een verzetsbeweging in Anatolië die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog was opgezet door de unionistische regering in Istanbul om de strijd tegen de geallieerden na het sluiten van de wapenstilstand voort te kunnen zetten. In 1921-1922 leidde en won hij de strijd tegen een Grieks leger dat een groot deel van West-Anatolië had bezet, wat hem in het hele land een geweldig prestige bezorgde. Op 29 oktober 1923 werd Mustafa Kemals voorstel om het constitutionele bestel om te vormen tot  een republiek door het nieuwe parlement in Ankara aangenomen, en werd hij gekozen tot de eerste president van de Republiek Turkije.

De drastische hervormingen die hij vervolgens doorvoerde, en het beeld van een nieuw, modern Turkije dat hij naar buiten wist te brengen, maakten in Europa en Amerika veel indruk, en droegen bij aan de internationale acceptatie en de consolidatie van de grenzen van de nieuwe republiek. Vandaag de dag is Mustafa Kemal Atatürks aanwezigheid in Turkije (en inmiddels ook op het internet) nog altijd alomtegenwoordig in de vorm van afbeeldingen, talloze bustes en spreuken, en blijft hij onderwerp van controverses, die voor een groot deel door hemzelf in het leven zijn geroepen.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...