Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Jeugd en Vroege Carrière, 1880-1918

Mustafa werd geboren in de winter van 1880-1881 in het Osmaanse Salonika (het huidige Thessaloniki). Hij was het vierde van zes kinderen van Zübeyde, een boerendochter, en Ali Riza Efendi, een douanebeambte. Na een korte periode bij de plaatselijke Koranschool werd hij ondanks protesten van zijn moeder door zijn vader ingeschreven bij de pas opgerichte moderne seculiere school in Salonika. Zijn vader stierf toen Mustafa zeven of acht jaar oud was. Op zijn twaalfde ging hij naar de middelbare militaire school in Salonika, waar hij van zijn wiskundeleraar de bijnaam ‘Kemal’ (‘Volmaaktheid’/ ‘Volwassenheid’) kreeg. Hij beëindigde zijn militaire opleiding bij de prestigieuze stafschool, die hij in 1905 met de rang van kapitein verliet. Niet lang daarna werd hij op verdenking van samenzwering tegen de regering van Sultan Abdülhamit met enkele medestudenten overgeplaatst naar het Vijfde Legerkorps, dat was gestationeerd in Syrië.

Nadat hij zijn praktijktraining in Syrië had afgerond werd Mustafa Kemal in 1907 gepromoveerd tot de rang van adjudant-majoor en werd hij overgeplaatst naar het Derde Leger in Macedonië, waarna hij een rol speelde in de revolutie van de Jong-Turken in 1908. In 1909 diende hij als hoofd van een divisie van het Actieleger, dat door de leiding van het İT (het ‘Comité van Eenheid en Vooruitgang’)  in Salonika was uitgezonden om de contrarevolutie in Istanbul te onderdrukken. Nadat hij in 1911 had meegeholpen een opstand in Albanië de kop in te drukken, werd hij gepromoveerd tot majoor. Na de Italiaanse bezetting van de provincie Tripolitanië (Libië), meldde hij zich samen met een aantal andere officiers aan om deel te nemen aan een guerrillaoorlog tegen de Italianen in Tripolitanië. Toen hij echter in Egypte door malaria oogproblemen kreeg, was hij gedwongen naar Istanbul terug te keren.

Na afloop van de Balkanoorlog werd hij aangesteld als militair attaché te Sofia, waar hem in maart 1914 de rang van luitenant-kolonel werd toegekend. Wegens zijn doortastende  optreden in de onverwachts geslaagde Gallipoli-campagne tegen een geallieerde maritieme invasie in 1915 ontving Mustafa Kemal verschillende onderscheidingen. In april 1916 werd hij gepromoveerd tot Brigadegeneraal, een rang die hij tot aan het einde van de oorlog zou behouden. In deze jaren diende hij als bevelhebber aan het oosterse front, in Syrië, en op het Arabisch schiereiland. Na hevige onenigheid met Minister van Oorlog Enver Pasja en de Duitse Maarschalk von Falkenhayn over de te volgen militaire strategie werd hij in oktober 1917 met verlof gestuurd en keerde hij terug naar Istanbul. In augustus 1918 werd hij aangesteld als bevelhebber over het Zevende Leger, en kort voor het einde van de oorlog werd hij aangesteld als commandant van de legergroep ‘Bliksemschicht’. Samen met ongeveer vijftig andere officiers vormde de hij nu de ruggegraat van de militaire vleugel van het İT (ook wel: Unionisten).

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...