Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Georgië

Georgië telt 4,6 miljoen inwoners (2008) en heeft een etnisch en religieus gemengde bevolking. Deze bestaat, Abkhazië en Ossetië uitgezonderd, voor 83% uit Georgiërs, 6,5% uit Azeri’s en 5,7% uit Armeniërs Daarnaast is er een Russische minderheid van ongeveer 2%. Het BNP van Georgië bedraagt 10,3 miljard dollar (2007). De voornaamste exportproducten van het land zijn oud ijzer, wijn, mineraalwater, edelmetalen, noten en fruit.

Georgië werd in 1991 onafhankelijk van de Sovjet-Unie. In 1995 kwam Eduard Shevardnadze na een staatsgreep aan de macht. In 2003 werd president Shevardnadze als gevolg van uitgebreide protesten gedwongen af te treden. Na deze ‘Rozenrevolutie’ werd op 4 januari 2004 Mikhail Saakasjvili, een van de sleutelfiguren tijdens de protesten, gekozen tot president. Zijn regering voert een uitgesproken prowesters beleid en nam vanaf het begin maatregelen Georgië uit de traditionele invloedssfeer van Rusland te brengen.

De Russische militaire interventie in Georgië van augustus 2008 bracht de geopolitieke positie van Georgië en de problematiek rondom deze positie duidelijk naar voren. Geografisch ligt de voormalige Sovjetrepubliek Georgië op een belangrijke strategische positie in de Kaukasus. Het land grenst zowel aan Rusland en Armenië als aan NAVO-lid Turkije en Azerbeidzjan. Daarnaast is Georgië relevant als (toekomstig) doorvoergebied voor olie en gas uit buurland Azerbeidzjan en Centraal-Azië. Abkhazië en Zuid-Ossetië zijn Georgische provincies die etnisch verschillend zijn en vanaf de vroege jaren negentig als de facto onafhankelijke gebieden, waar de Georgische overheid geen macht heeft, voortbestaan. Rusland greep in augustus 2008 militair in toen Georgië troepen naar Zuid-Ossetië stuurde om deze provincie weer onder controle te krijgen.

Een aanzienlijk aantal Turkse staatsburgers zijn van Kaukasische afkomst. Georgische minderheidsgroepen vormen hier weer een groot deel van. Deze Kaukasische diaspora, in Turkije gewoonlijk aangeduid als ‘Circassiërs’ (Çerkes), is relatief goed georganiseerd en vormt  een stem die niet kan genegeerd worden door de Turkse overheid. Naast het bekende fenomeen van islamitische Georgiërs (Adjaren), zijn ook de Abkhazen en Ossetiërs groepen die vertegenwoordigd zijn in Turkije. Hierdoor, en door haar belangen in de regio met zowel de Kaukasische landen als Rusland, is het moeilijk voor Turkije om een helder beleid te formuleren in steun voor ofwel Georgië ofwel Abkhazië en Zuid-Ossetië.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...