Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Armenië

Met 3 miljoen inwoners is Armenië het kleinste land in de Kaukasus. Als gevolg van het Nagorno-Karabach conflict maakte Armenië aan het begin van de jaren negentig een periode van economische achteruitgang door. Vanaf 1994 lanceerde de Armeense overheid een door het IMF gesponsord programma van economische liberalisering. In 2003 werd Armenië lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Samen met de relatief moderne industriële sector, een erfenis van het Sovjetsysteem van geplande industrialisering, heeft deze liberalisering voor positieve groeicijfers gezorgd. De gemiddelde economische groei van het afgelopen decennium bedroeg 13 procent. De inflatie is gestabiliseerd, armoede is afgenomen en de meeste kleine en middelgrote bedrijven zijn gestabiliseerd. Desondanks blijft het Armeense werkloosheidscijfer hoog. Met name in de energiesector zijn de economische banden met Rusland nog steeds heel sterk. Zo werd het in 2002 geprivatiseerde Armeense elektriciteitsdistributiesysteem overgenomen door het Russische staatsbedrijf RAO-UES.

Vooral het gebrek aan overeenstemming over het lot van de Armeense Osmanen tijdens de Eerste Wereldoorlog is al lange tijd oorzaak voor veel onenigheid tussen Armenië en Turkije. Sinds de onafhankelijkheid van Armenië in 1991 hebben de twee landen formeel geen diplomatieke betrekkingen. Bovendien sloot Turkije in 1993 de grens met Armenië uit solidariteit met Azerbeidzjan in het Nagorno-Karabach conflict. Deze grens is overigens nog steeds onderwerp van discussie. Sommige oostelijke delen van Turkije worden door Jerevan nog steeds beschouwd als ‘westelijk Armenië’. Zo is de berg Ararat, dat in noordoost Turkije ligt, een nationaal symbool van Armenië.

Nu Georgië sinds de crisis van augustus 2008 niet langer een gegarandeerd veilige transportzone is voor Kaukasische olie en gas, heeft Armenië aan belang gewonnen als potentieel alternatief doorvoergebied. Het oplossen van de diplomatieke problemen tussen Turkije en Armenië is daardoor hoger op de agenda van beide landen gekomen.

Ondanks het ontbreken van formele betrekkingen, vond op 6 september 2008 het eerste Turkse presidentiële staatsbezoek aan Armenië plaats. President Gül constateerde met zijn Armeense ambtsgenoot Sarkisian dat er een ‘politieke wil’ is om de koele betrekkingen tussen de landen te verbeteren. Op 26 september 2008 vonden er in New York trilaterale besprekingen plaats tussen Turkije, Azerbeidzjan en Armenië. Uit deze besprekingen vloeide er een intentie tot verdere toenadering voort, en een toezegging tot voortzetting van de besprekingen.

Het is echter de vraag of deze nieuwe diplomatieke toenadering tussen Armenië en Turkije ook op korte termijn breed zal worden gedragen in de betreffende samenlevingen. Het bezoek van president Gül ging bijvoorbeeld gepaard met demonstraties van enkele honderden Armeense burgers.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...