Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Recente ontwikkelingen

Voor Turkije zijn de zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië behalve steeds belangrijker wordende energievoorzieners, ook cruciaal als doorvoergebied voor handel van- en naar Rusland en de rest van de Zwarte Zeelanden. Daarnaast is Turkije nog steeds afhankelijk van Rusland voor het merendeel van haar energiebehoefte. Zo wordt 68% van de Turkse behoefte aan aardgas en 72% van de totale energiebehoefte geleverd door Rusland. Daardoor heeft Turkije groot belang bij stabiliteit in de regio. Op diplomatiek niveau probeert Ankara te balanceren tussen haar sterke politiek-militaire banden met de NAVO en de noodzaak van zo goed mogelijke betrekkingen met Rusland.

Een van de recente Turkse initiatieven na het conflict tussen Rusland en Georgië in de zomer van 2008 was bijvoorbeeld het voorstel tot de oprichting van een regionaal ‘Kaukasus Stabiliteitspact’. Dit pact, een voorstel van de Turkse premier Erdoğan tijdens het hoogtepunt van het Zuid-Ossetië conflict op 13 augustus 2008, zou behalve Azerbeidzjan, Armenië en Georgië ook Rusland en Turkije moeten omvatten. Vooralsnog is Rusland het enige land dat direct haar steun voor dit idee heeft betuigd. De andere landen hebben het plan met meer voorzichtigheid en aarzeling verwelkomd. Zo liet Tbilisi weten een deelname aan het pact niet te willen overwegen totdat alle Russische troepen zich terug trekken uit Georgië.

Kortom, stabiliteit en detente zijn nu de sleutelwoorden voor Turkije als het gaat om het Turkse Kaukasusbeleid. De economische en politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de Kaukasus de nieuwe strijdzone voor mondiale hegemonie zal zijn. Door de nabijheid tot en de toegenomen economische verwevenheid en afhankelijkheid met het gebied kan Turkije zich dus geen diplomatieke spanningen meer veroorloven in de regio. Het ligt daarom in Turkije’s belang om zijn loyaliteit voor de Verenigde Staten te combineren met goede banden met alle landen in en rondom de Kaukasus.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...