Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Gemengde reacties op de AKP

De AKP roept gemengde reacties op. Het cultureel-progressieve deel van de Turkse bevolking ziet een bedreiging in het conservatisme van nieuwe actoren in het publieke domein. Voorstanders verwijzen naar de politieke en economische hervormingen onder de AKP en het vooruitzicht van EU-lidmaatschap.

Tegenstanders van de AKP variëren van extremistische nationalisten tot overtuigde democraten. Politieke hervormingen die noodzakelijk zijn om aansluiting te vinden bij de EU zijn in nationalistische optiek een bedreiging voor de nationale eenheid van Turkije.

Overtuigde democraten benadrukken daarentegen dat de hervormingen onder leiding van de AKP niet snel en ingrijpend genoeg zijn en staan huiverig tegenover het vooruitzicht van een almachtige AKP. De door de AKP gevolgde koers van democratisering en toenadering tot de EU zou geen breuk met het verleden zou zijn, maar juist een voortzetting van de koers van eerdere regeringen. Enkele van de belangrijkste hervormingen onder de eerste AKP-regeerperiode, zoals herziening van het Burgerlijk Wetboek en het Strafrecht, alsmede het afschaffen van de doodstraf, zouden juist zijn voorbereid door voorafgaande regeringen.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...