Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Kritiek op de AKP

AKP als voortzetting van de politieke islam
Fel-seculiere critici menen dat de AKP op lange termijn het seculiere karakter van Turkije zou willen ontmantelen. De politieke metamorfose en de breuk met islamistische voorgangers zou niet oprecht zijn maar slechts voortkomen uit het leereffect van de ‘fluwelen coup’ van 1997. De sluiting van eerdere islamistische partijen zou de AKP hebben doen inzien dat hervorming van het stringente Turkse seculiere systeem en terugdringing van de macht van de hoeder van dit systeem, het leger, alleen mogelijk is door EU-lidmaatschap. In deze visie is de EU het breekijzer voor het Turkse seculiere systeem.

Hoewel de AKP zich los heeft willen maken van de fundamentalistische islam en de partij zich definieert als conservatieve centrumpartij wijzen critici erop dat leidende politici binnen de partij voortkomen uit de Milli Görüş-beweging. Tijdens de laatste kabinetswijziging (mei 2009) zou de invloed van deze beweging op de AKP zijn toegenomen door de benoeming van als zeer conservatief bekend staande politici als Bülent Arınç.

À la carte democratisering
Een ander kritiekpunt stelt dat de AKP slechts lippendienst bewijst aan democratisering en pluralisme. De partij  zou een à la carte visie op liberale democratie hanteren door wel te pleiten voor de religieuze vrijheid van de eigen achterban, maar zich tegelijkertijd slechts beperkt in te zetten voor de rechten van religieuze minderheden zoals de christelijke bevolking en de Alevieten.

In de polariserende koers van de AKP en premier Erdoğan zien tegenstanders het bewijs dat de partij zich aan het ontwikkelen is tot een typische patriarchale Turkse politieke partij die meer begaan is met machtsvergaring en het zich eigen maken van het politieke systeem dan met daadwerkelijke hervorming hiervan. Hierbij wordt gewezen op in aantal toenemende pogingen van de AKP om patronagenetwerken te vestigen via de benoeming van getrouwen op sleutelposities in de bureaucratie, het justitiële en judiciële apparaat, het onderwijsstelsel, de sportbonden en de media.

Daarnaast zou de AKP haar macht misbruikt hebben bij de overname van het toonaangevende Sabah/ATV-concern en wordt de partij in verband gebracht met misbruik van donatiegelden van de Deniz Feneri-stichting en met zelfverrijking door AKP-politici. Ook de vrijheid van meningsuiting zou in toenemende mate onder druk komen te staan. Tegenstanders wijzen erop dat de AKP tegenstanders het zwijgen probeert op te leggen door de accreditatie van kritische journalisten in te trekken en door de Ergenekon-zaak te misbruiken.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...