Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Het Paleis

De eerste Osmaanse sultans waren zeer mobiel, maar na Sultan Mehmet II (r. 1451-1481) verlieten de sultans normaalgesproken het paleis alleen nog voor militaire veldtochten, jachtexpedities en pleziertochten. Afgezien van enkele uitzonderingen gingen na 1566 de sultans ook niet langer meer in eigen persoon ten oorlog, en werd het paleis hun permanente verblijfplaats, die zij zelden verlieten. Tijdens de regering van Orhan stond het paleis in de hoofdstad Bursa. Zijn opvolger Murat I bouwde zijn paleis in de stad Edirne.

In de jaren zestig en zeventig van de vijftiende eeuw werd op bevel van Mehmet de Veroveraar in Istanbul het beroemde Topkapı-paleis gebouwd. Het paleis bestond uit drie concentrisch gesitueerde hoven. Het tweede hof was alleen toegankelijk voor hovelingen en regeringsbeambten. In dit hof gold strikte stilte, en hovelingen communiceerden er door middel van gebarentaal. Hier bevond zich ook de raadszaal, waar de keizerlijke raad haar vergaderingen hield. Het derde hof was de persoonlijke residentie van de sultan, die ook toegang bood tot de harem. Oorspronkelijk was de harem klein van omvang, maar ze groeide gedurende de zestiende eeuw en de vroege zeventiende eeuw met de groei van de macht van de vrouwen in het paleis.

De meeste leden van de keizerlijke hofhouding waren slaven. Een slaaf in de hofhouding van de sultan had in het rijk een zeer hoge sociale status. Vanaf de late veertiende eeuw regeerden de Osmaanse sultans het rijk zo veel mogelijk door middel van slaven uit hun eigen hofhouding, die zij benoemden in regeringsdienst. De jongens uit de inzameling die waren geselecteerd voor dienst in het paleis doorliepen in het paleis een opleiding, waar zij onder een streng regime de Koran, de doctrines van de islam, Arabisch, Perzisch en Turks en militaire technieken als boogschieten, paardrijden en speerwerpen kregen onderricht. Na beëindiging van hun opleiding werden de meesten ingelijfd in de paleiscavalerie. De meest bevoorrechten bleven in het paleis, waar zij als page in dienst van de sultan traden. De meest prestigieuze post voor een page was in het persoonlijk kabinet van de sultan. Een post in het persoonlijk kabinet van de sultan bood perspectief op de hoogste regeringsposten in het rijk. Na dienst in het persoonlijk kabinet kon een page promoveren naar een post als gouverneur of vizier.

Naast de pages werd het paleis bemand door stalmeesters en stalknechten, de paleiswacht (in 1600 2000 man sterk), valkeniers, jachtopzieners, tuiniers , koks en vele anderen. Tot het einde van de zestiende eeuw was naast de sultan de machtigste bewoner van het paleis de witte oppereneuch, die dienst deed als hoofd van de poortwacht. Vanaf het einde van de zestiende eeuw werd met de groei van de harem en de macht van de sultan-moeders de zwarte oppereneuch, het hoofd van de wacht van de harem, steeds machtiger.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...