Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De 'Inzameling'

Vanaf het einde van de veertiende eeuw wierven de Osmaanse sultans op grote schaal systematisch slaven. Volgens islamitisch recht mochten alleen slaven worden geworven uit niet-islamitische gebieden. De Osmaanse sultans confisqueerden een deel van de slaven die Osmaanse soldaten buit maakten tijdens oorlogen en plundertochten in christelijke gebieden. Het grootste deel van de slaven ging dienen in de persoonlijke infanterie van de sultan, het janitsarenkorps.

Aan het eind van de zestiende eeuw droogde deze bron van slavenwerving op. Een tweede bron voor slavenwerving was, ondanks dat deze volgens islamitisch recht illegaal was, de ‘devşirme’, of ‘inzameling’, waarbij de sultan beslag legde op een deel van zijn christelijke onderdanen. De inzameling was tussen de veertiende en late zestiende eeuw de belangrijkste bron van rekrutering voor de hofhouding van de sultan. Bij de inzameling werd per veertig huishoudens één jongen tussen de veertien en achttien jaar meegenomen uit christelijke dorpen, vooral opde Balkan. Vervolgens werden de jongens naar de hoofdstad gebracht en in bewaring van het hoofd van de janitsaren gesteld, waarna zij in zijn aanwezigheid werden besneden. De meest geschikte kandidaten werden vervolgens bestemd voor een opleiding in de paleisscholen, terwijl het overgrote deel werd bestemd voor dienst in het janitsarenkorps.

De jongens bestemd voor het janitsarenkorps brachten eerst ongeveer zeven jaar door bij Turkse boeren in Anatolië om Turks te leren, basiskennis van de islam op te doen en om te wennen aan hard werk. Nadat ze vervolgens als novice hadden gediend door werkzaamheden voor de sultan in het paleis te verrichten, werden zij ingelijfd in het janitsarenkorps. In de loop van de zeventiende eeuw werden de inzamelingen steeds zeldzamer en na de vroege achttiende eeuw kwamen ze geheel ten einde.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...