Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Sociale druk

Verschillende analisten signaleren een maatschappelijke transformatie van Turkije. De door socioloog Şerif Mardin gelanceerde term 'mahalle baskısı’ (druk vanuit de wijk) zou de gedaanteverandering illustreren. 'Mahalle baskısı' staat voor de sociale druk vanuit de directe leefomgeving om te conformeren aan een islamitische leefwijze. Omdat islamitische normen en waarden steeds zwaarder wegen, neemt de druk om te conformeren aan een islamitische levensstijl toe, aldus Mardin. Mardin benadrukt dat de maatschappelijke transformatie en  socialisatie via ‘mahalle baskısı’ al dateert van voor de AKP, en dat het niet direct verwijst naar het beleid van de partij.

Ook andere analisten signaleren een toenemende sociale druk om zich te conformeren aan islamitische normen en waarden, maar menen dat de AKP wel een nadrukkelijke rol speelt in dit proces. Hoewel de AKP aanvankelijk pleitte voor een pluriforme, neutrale overheid die niemand zou uitsluiten, zou de partij nu 'belangrijke politieke, economische, maatschappelijke en juridische instituties willen monopoliseren', aldus Hakan Yavuz. De partij zou zich steeds meer gedragen als een traditionele ’patriarchale’ partij door functies en aanbestedingen te gunnen aan gelijkgezinden. Promoties in het onderwijs, het ambtenarenapparaat, de gerechtelijke macht en overheidsaanbestedingen zouden steeds afhankelijker worden van de religieuze identiteit van de betrokkenen. Non-conformering aan religieuze normen en waarden, zoals het dragen van een hoofddoek, moskeebezoek en vasten, zou de maatschappelijke en economische positie van burgers kunnen schaden en daarmee vooral de positie van het individu ten opzichte van de samenleving.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...