Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

2e Regeringstermijn AKP (2007-2011)

De AKP en haar aanhang wonnen geleidelijk aan zelfbewustzijn. De partij kon door haar hervormingsprogramma rekenen op steun van de EU en ook onder de Turkse bevolking nam het aanzien vanwege de sterke economische ontwikkeling toe. Voorgaande pragmatische overwegingen maken in de ogen van critici echter gaandeweg plaats voor pogingen om aan de grondvesten van de Turkse seculiere staat te sleutelen.

De toenemende profilering van de opkomende Anatolische burgerij en hun bijbehorende conservatieve normen en waarden in het publieke domein en in overheidsinstituties baart stedelijke en cultureel-progressief georiënteerde delen van de bevolking zorgen. De vrees om seculiere verworvenheden kwijt te raken werd in 2007 verder gevoed doordat de conservatieve vleugel van de AKP nadrukkelijker de versoepeling van het hoofddoekverbod verlangde. Dit vooruitzicht en pogingen van de AKP om haar absolute meerderheid in het parlement te gebruiken om, ondanks ernstige bezwaren van de oppositie, de verkiezing van Abdullah Gül tot president door te drukken, baarde tegenstanders zorgen. De AKP zou een unilaterale koers varen en zich in toenemende mate minder gelegen laten aan bezwaren van tegenstanders.

De tegenstellingen werden verder versterkt door actieve bemoeienis van het Turkse leger met de politiek. De generale staf had laten optekenen een eventueel presidentschap van de 'voormalige islamist' Gül onacceptabel te vinden. De maatschappelijke polarisatie werd geïllustreerd door de massale opkomst bij anti-AKP demonstraties (Republikeinse Marsen) in de zomer van 2007.

Desondanks won de AKP de vervroegde verkiezingen. De herverkiezing van de AKP met een hoger stemmenpercentage dan in 2002 (46,6% tegen 33%) zou volgens analisten illustreren dat de bevolking bemoeienis van het leger met de politiek afwees en tevreden was over de initiële politieke hervormingen, de economische ontwikkeling en de toenadering tot de EU onder de AKP. De partij kwam versterkt uit de verkiezingen en drukte de benoeming van Abdullah Gül tot president en versoepeling van het hoofddoekverbod door (in 2008 ongrondwettelijk verklaard door het Constitutionele Hof).

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...