Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De opkomst van Anatolië

De verschuivingen in het Turkse politieke landschap zouden volgens deskundigen (bijvoorbeeld politicoloog Hakan Yavuz) ondermeer veroorzaakt worden door veranderingen in de economische structuur van Turkije. Onder invloed van de economische liberalisatie zou een Anatolisch maatschappelijk middenveld zijn ontstaan dat wel aan sociale en economische betekenis heeft gewonnen, maar zich daarentegen onvoldoende vertegenwoordigd voelt in het politieke systeem.

Onder impuls van middelgrote familiebedrijven is Anatolië sinds eind jaren ’90 bezig aan een economische inhaalslag. De kiem voor het huidige succes zou besloten liggen in de neoliberale economische filosofie van wijlen president Turgut Özal. Tot in de jaren ’80 lag het economische primaat bij een sterk met de staatsideologie verweven groep monopolisten. Deze industriële conglomeraten domineerden alle sectoren van de Turkse economie. Door privatiseringen en liberaliseringen werd vanaf de jaren ‘80 de economische macht van deze groep industriëlen teruggedrongen ten gunste van succesvolle Anatolische middelgrote ondernemingen. Deze economische herstructurering zou niet gepaard zijn gegaan met een evenredige herstructurering in politiek gewicht. De overheid, bureaucratie en belangrijkste instituties zouden worden gedomineerd door de stedelijke Kemalistische bevolking.

Hoewel de nieuwe Anatolische elite met schijnbaar gemak allerlei economische en technologische moderniseringen integreert in de bedrijfsvoering zou zij grotendeels immuun zijn voor culturele modernisatie. Deze nieuwe Anatolische middenklasse zou op materieel gebied modern zijn, maar conservatief in immaterieel opzicht. Door de ondervertegenwoordiging van het cultureel conservatieve Anatolische deel van de bevolking in de belangrijkste overheidsorganen zou de overheid niet representatief zijn geweest voor de bevolkingssamenstelling. De nieuwe Anatolische bourgeoisie zou, door middel van de AKP, deze status-quo uitdagen.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...