Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

‘We zijn er juist voor iedereen’

Merve Bozkurt (AKP, 21):

‘Ik steun de AKP vanaf het eerste moment. Het is de eerlijkste partij. Sinds de AKP aan de macht is, is er zoveel veranderd in dit land. Zaken die andere partijen in het verleden niet konden aanpakken. Kijk naar onze bloeiende economie. We hebben onze schulden aan het IMF afgelost en zijn niet meer afhankelijk van hen. Om onze premier te steunen, ben ik actief geworden. Ik zit nu bij de vrouwenbeweging van de partij. Gelijkheid van vrouwen en mannen is belangrijk binnen de AKP. Deze verkiezingen zullen er misschien nog geen vrouwen met een hoofddoek in het parlement komen, maar ik hoop in de toekomst wel. Ik draag een hoofddoek, dat is mijn persoonlijke keuze en die moeten mensen respecteren, net zoals ik anderen - zonder hoofddoek - ook respecteer. Die keuzevrijheid, daar gaat het om. De oppositie roept dat onze partij alleen democratisch is voor de eigen achterban. Maar dat is onzin. We zijn er juist voor iedereen, arm, rijk, Koerd, Alevi. We maken geen onderscheid. Maar de oppositiepartijen roepen veel deze weken voor de verkiezingen. Ze proberen ons zwart te maken. Eén van de belangrijkste problemen van dit land is de werkloosheid. Vooral onder jongeren. Daar gaan we veel aan doen de komende termijn. Natuurlijk gaan we de verkiezingen weer winnen, ik denk met zo’n 46%, maar misschien nog wel meer.’

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...