Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Partijprofiel: MHP

10 maart 2014, Turkije Instituut

De MHP (Milliyetçi Hareket Partisi: Partij van de Nationalistische Beweging) geldt als de derde partij van Turkije. De partij werd in 1969 opgericht door Alparslan Türkeş, die als kolonel betrokken was bij de militaire coup van 1960. Türkeş was tot zijn dood in 1997 de onbetwiste leider van de MHP, wier aanhangers ook wel Grijze Wolven (Bozkurtlar) of Idealisten (Ülkücüler) worden genoemd.

Hoewel aanvankelijk sterk anti-communistisch en seculier van karakter, profileert de partij zich onder huidig politiek leider Devlet Bahçeli als rechts-nationalistisch, hetgeen tot uiting komt in haar logo: de drie witte sikkelmanen op een rode achtergrond zijn een verwijzing naar het Turks-islamitisch nationalisme. De MHP wordt vaak verweten een ultranationalistische of fascistische ideologie te koesteren en de rechten van minderheden te willen beknotten. Ook de MHP is na de militaire coup in 1980 tijdelijk verboden geweest, maar doet sinds 1995 weer mee aan de landelijke verkiezingen.


Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...