Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Literatuur

  • Frits Bolkestein en Derri-Jan Eppink, De Grenzen van Europa (Arnhem 2004)
  • Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century (Cambridge 2002)
  • Kemal Dervis, ed., The European Transformation of Europe, CEPS (Brussel 2004)
  • Charles Grant, Europe’s Blurred Boundaries: Rethinking Enlargement and Neighbourhood Policy, CER (Londen 2006)
  • R. Griffiths, D. Özdemir, ed., Turkije en Europa : Turkije en lidmaatschap van de Europese Unie (Utrecht 2004)
  • Bernard M. Hoekman, Sübidey Togan, ed., Turkey, Economic Reform& Accession to the European Union, IBRC/The World Bank (2005)
  • Tony Judt, Postwar: a history of Europe since 1945 (Londen 2007)Mehmet Ugur, Turkey and European Integration (Londen 2004)
  • Turkey in Europe; More than a promise, Report of the Independent Commission on Turkey, 2004
  • De Europese Unie, Turkije en de Islam, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Den Haag 2004)
  • The Independent Commission on Turkey, Turkey in Europe. Breaking the Vicious Circle (september 2009)

Online