Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Toetreding van Turkije tot de EU: argumenten vóór en tegen

Het debat rond de eventuele toetreding van Turkije tot de EU maakt veel los, bij voorstanders, maar vooral bij hen die uitbreiding van de Unie met Turkije onwenselijk achten. Dat geldt zowel in Turkije als uiteraard ook binnen de EU. Hoewel sommige landen zoals Groot-Brittannië en Spanje als voorstanders en andere landen zoals Frankrijk en Oostenrijk als uitgesproken tegenstander gelden, zijn aanhangers van beide stromingen in alle landen en dwars door alle politieke partijen te vinden.

We zetten de belangrijkste argumenten op een rij. Daarbij valt op dat argumenten tegen, omgekeerd vaak door voorstanders als argumenten vóór toetreding worden gebruikt.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...