Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

1. Is Turkije te groot voor de EU?

Momenteel (voorjaar 2011) telt het land 77,8 miljoen inwoners. Met een overwegend jonge bevolking zal het bevolkingsaantal in 2015 toegenomen zijn tot ca. 77-80 miljoen inwoners. Daarmee zou Turkije de grootste lidstaat zijn, ervan uitgaande dat de bevolking van Duitsland (nu het grootse EU-land met 82,3 miljoen inwoners) nog verder krimpt. De invloed die Turkije daardoor zou krijgen op de Europese besluitvorming wordt aangevoerd als argument tegen toetreding van Turkije. Bij de bepaling van het stemgewicht is de bevolkingsomvang van de lidstaat immers van groot belang.

Voor voorstanders is juist de dynamiek van een overwegend jonge bevolking een argument waarom toetreding van Turkije een aanwinst voor het snel vergrijzende Europa kan zijn.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...