Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Koerdische Kwestie

Hoewel de Koerden in Turkije een aanzienlijke minderheid (minstens 15% van de 75 miljoen inwoners) vormen, worden ze omdat ze moslim zijn, in Turkije niet als zodanig erkend. De Koerden hebben in Turkije zodoende formeel dezelfde burgerrechten als ieder andere Turkse burger, maar in de praktijk zijn er grote verschillen. Die worden voor een belangrijk deel ingegeven door de instabiele situatie in de regio. De oorzaken hier van zijn complex, maar de jarenlange onderdrukking van hun (culturele en mensen-) rechten en het verzet daartegen, dat sinds eind jaren zeventig een gewelddadig karakter heeft, hebben geleid tot een neerwaartse spiraal van geweld die moeilijk te keren lijkt.

De Turkse overheid is begin 2013 gestart met vredesonderhandelingen met de PKK. Het nieuws van het vredesproces werd positief ontvangen in Brussel aangezien belangrijke eisen van de Koerden overeenstemmen met delen van het EU-acquis. Zo maken de Koerden zich sterk voor het toestaan van de moedertaal in het gehele onderwijs en het publieke leven en het amenderen van de antiterrorismewetgeving om geweldloze dissidenten te decriminaliseren. Ook de verlaging van de kiesdrempel en het decentraliseren van de uit Ankara geleide staat is een voorwaarde voor de Koerden. Hoewel met het democratiseringspakket van september deels aan deze eisen was tegemoetgekomen gaat het pakket volgens de Koerden niet ver genoeg. De weg voor verdere onderhandelingen lijkt hiermee echter geopend. 

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...