Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Rol van het leger

Het leger neemt in Turkije een bijzondere positie in. Het wordt algemeen gezien als de hoeder van de seculiere samenleving. De grote invloed van het leger is sinds de AK-partij aan de macht is (2002) weliswaar tanende, maar in de strijd tegen de PKK-opstandelingen weet de legertop haar eigen onmisbaarheid en handelingsbevoegdheid feilloos te onderstrepen. Toetreding tot de EU zou echter definitieve ondergeschiktheid aan de politiek betekenen. De EU laat hier geen twijfel over bestaan. Niet alleen in legerkringen zelf, maar ook in de Turkse samenleving (met name in seculiere kringen) is dit een omstreden voorwaarde.

Aangemoedigd door de Europese Unie is de AKP-regering in 2003 begonnen met het inperken van macht van de Nationale Veiligheidsraad (Türk Silahlı Kuvvetleri), de legertop die met de grondwet van 1982 politieke macht had verkregen. De NVR verloor haar uitvoerende bevoegdheden en werd een louter adviserend orgaan. Ook werd de transparantie omtrent de defensie-uitgaven versterkt.

Vanaf 2007 raakte Turkije in de ban van verschillende juridische affaires tegen (voormalige) generaals. Door de Ergenekonaffaire en operatie Balyoz, volgens critici showprocessen, is inmiddels 10% van de generaals en een derde van de admiraals achter slot en grendel. In 2011 trad de gele Turkse legertop af als protest tegen de opgesloten generaals. Inmiddels is de legertop vervangen door generaals aangesteld door de politiek. Ondanks toenemende spanning tussen de strijdkrachten en de AKP-regering lijken hiermee de burgerpolitici de macht van het leger sterk ingeperkt te hebben.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...