Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Historische achtergrond van de Armeense kwestie

De nadagen van het Osmaanse Rijk
De deportatie en massamoorden van Armeniërs hadden plaats in een roerige periode. De multi-etnische Osmaanse staat werd van buitenaf bedreigd door de Europese imperialistische grootmachten van die tijd: Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk, die hun oog hadden laten vallen op (delen van) het immense Rijk. Tegelijkertijd vormde het opkomend nationalisme onder minderheden, vaak aangewakkerd door diezelfde buitenlandse mogendheden, van binnenuit een bedreiging.

Het Osmaanse Rijk was in de tweede helft van de negentiende eeuw verzwakt als gevolg van oorlogen, militaire nederlagen en verlies van grondgebied, wat een enorme toestroom van vluchtelingen tot gevolg had. De sociale structuur en diffuse gedeelde identiteit van de Osmaanse onderdanen kwamen hierdoor onder druk te staan. Het Osmaanse Rijk, kortom, verkeerde in een crisis.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...