Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Inleiding: de Koerden in Turkije

Een van de moeilijke kwesties die op dit moment in Turkije spelen is het Koerdische conflict. In Turkije wonen naar schatting 13 tot 15 miljoen Koerden, wat neerkomt op ongeveer 20% van de totale bevolking. De Republiek Turkije erkent de Koerdische bevolkingsgroep niet als minderheid, in tegenstelling tot een aantal niet-islamitische gemeenschappen, Grieken, Armeniërs en joden, die wel als minderheden worden beschouwd. Vanaf de jaren tachtig is het Koerdische conflict in Turkije met grote regelmaat in het internationale nieuws geweest. Door de Amerikaanse inval in Irak in 2003 en het sindsdien toenemende geweld tussen de Partiye Karkeran Kurdistan (Arbeiderspartij van Koerdistan – PKK)  en het Turkse leger, staat de kwestie momenteel weer midden in de belangstelling. Om de situatie in Turkije goed te kunnen begrijpen is het nuttig meer te weten van de achtergronden van het conflict.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...