Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De Koerden in de pre-Osmaanse tijd

De etnische origine van de Koerden is moeilijk vast te stellen en omstreden. De meeste Koerden stammen waarschijnlijk af van Indo-Europese stammen, die in het midden van de tweede eeuw voor Christus in golven westwaarts door Iran waren getrokken. Ten tijde van de islamitische veroveringen in de negende eeuw werd de naam ‘Koerd’ gebruikt ter aanduiding van nomaden aan de westerse rand van het Iraanse plateau. In een later stadium heeft waarschijnlijk door vorming van confederaties van stammen in het gebied een proces van versmelting met Arabische en Turkmeense stammen plaatsgevonden.

In de tiende en elfde eeuw ontstonden in het gebied een groot aantal kleine vorstendommen, die vervolgens allemaal werden ingelijfd in het Seldjoekische Rijk (een van oorsprong Turkse dynastie die in de elfde en twaalfde eeuw regeerde over grote delen van het Midden-Oosten). De term ‘Koerdistan’ (‘land van de Koerden’) werd voor het eerst gebruikt in de twaalfde eeuw door de Seldjoeken om een van hun provincies in het huidige Iran aan te duiden. Het gebruik van de term Koerdistan is tegenwoordig zeer omstreden, maar wordt door veel auteurs gebruikt om een gebied aan te duiden dat het zuidoosten van Turkije, en een deel van Iran, Irak en Syrië beslaat.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...