Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De Koerden in het Osmaanse Rijk

De slag bij Tjaldiran in 1514 tussen het Osmaanse en het Safavidische (Perzische) Rijk legde voor de daaropvolgende eeuwen in grote lijnen de grens vast tussen de twee rijken, en zorgde voor een periode van relatieve stabiliteit in het gebied. Onder de Osmaanse sultan Selim I (r. 1512-1520) werden de Koerdische vorstendommen tot vazalstaten gemaakt, een situatie die voortduurde tot ver in de negentiende eeuw. Daarnaast werden Koerdische stammenconfederaties door de Osmanen ingezet om de grensregio’s te controleren, in ruil voor een grote mate van zelfbeschikking. Aan het eind van de regering van Sultan Mahmut II (r. 1808-1839) werd de macht van de Koerdische vorsten evenwel gebroken, hoewel de controle vanuit Istanbul beperkt bleef. Dit zorgde voor een periode van anarchie, waarin stamhoofden en lokale religieuze leiders streden om de macht.

In een poging de Koerdische stammen te mobiliseren tegen het dreigende gevaar van Russische expansie stichtte Sultan Abdülhamid in 1891, naar voorbeeld van de Russische Kozakkenregimenten, de zogenaamde Hamidiye-troepen. De leden werden vooral gerekruteerd uit soennitische Koerdische stammen.  De vorming van deze troepen droeg bij aan een toenemende wetteloosheid in het gebied, waar vooral de Armeense boerenbevolking de dupe van was. Osmaanse Armeniërs hadden in het verleden het Russische leger geholpen, en de Armeense bevolking was door de Russische militaire dreiging en de toenemende invloed van de westerse kerken het mikpunt van de haat van de islamitische bevolking geworden. In 1894 vond er in het district Sasun (provincie Batman) een slachting plaats waarbij waarschijnlijk meer dan 1000 Armeense dorpelingen omkwamen, en die het begin was tot een golf van aanvallen op Armeniërs. Koerdische stammen speelden later ook een belangrijke rol in de massamoord op de Armeense bevolking in 1915.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...