Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Politieke participatie

Turkse Koerden hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in Turkse mainstream politieke partijen, hoewel Koerdische parlementariërs zich daarbij vrijwel nooit openlijk uitspraken over hun Koerdische identiteit. In 1990 ontstond de eerste legale politieke partij die zich expliciet identificeerde als Koerdisch, de Arbeidspartij van het Volk (HEP). HEP werd echter in juli 1993 door het constitutionele hof wegens het openlijk promoten van de Koerdische politieke en culturele rechten alweer verboden. De opvolger van HEP, de Democratiepartij (DEP), stelde zich nog compromislozer op dan HEP, en werd in juni 1994 eveneens door het constitutionele hof opgeheven.

De volgende Koerdisch-geörienteerde partij die op het toneel verscheen was de Democratiepartij van het Volk (HADEP). Evenals haar voorgangers was het voornaamste programmapunt van HADEP de aanpak van problemen van de Koerdische minderheid. In haar partijprogramma van 1995 stelde HADEP dat het Koerdische probleem dient te worden opgelost met vreedzame middelen, door middel van economische ontwikkeling en door het versterken van de democratie. Net als bij de eerdere Koerdische partijen lag de relatie tussen HADEP en de staat echter altijd gevoelig wegens de vermeende banden tussen HADEP en de PKK.

Vanaf 1999 ging HADEP een politiek meer gematigde koers varen, al bleef de relatie met de PKK ambivalent. De eenzijdige afkondiging van een wapenstilstand door de PKK zorgde ervoor dat de Koerdische kwestie minder werd gezien als een veiligheidsprobleem, en meer werd benaderd als een minderheidsvraagstuk in het licht van de verdere democratisering van Turkije. In de verkiezingen van 2002 deed HADEP mee onder de vlag van de Democratische Volkspartij (DEHAP), die  met iets meer dan zes procent van de stemmen de kiesdrempel (van 10%) niet wist te halen. Het was vooral de grote winnaar in deze verkiezingen, de Partij voor Rechtvaardigheid en Vooruitgang (AKP), die hiervan profiteerde. Eind 2005 ging DEHAP op in de Partij van de Democratische Samenleving (DTP).

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...