Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Hernieuwd Conflict

In 2004 liepen de spanningen weer op. In juni van dat jaar kondigde de PKK een einde aan het staakt-het-vuren aan, waarna berichten over terroristische activiteiten en confrontaties tussen PKK-militanten en het Turkse leger toenamen. Spanningen vanwege het gebruik van de Koerdische taal liepen, deels wegens het oplopende geweld in het zuidoosten, begin 2005 op. Een incident tijdens Newroz (de viering van het Perzische nieuwe jaar op 21 maart) in Mersin, waarbij twee kinderen een Turkse vlag verscheurden, riepen onder Turken nationalistische reacties op. In een poging een toenadering te bewerkstelligen had premier Erdoğan in augustus 2005 een ontmoeting met verschillende Koerdische intellectuelen. Ook bezocht hij Diyarbakır, waar hij de noodzaak benadrukte om wat hij noemde ‘de Koerdische kwestie’ op democratische wijze op te lossen. Hier werd echter geen vervolg aan gegeven, en er heeft zich sindsdien een patstelling ontwikkeld, waarbij weinig animo lijkt te bestaan om verdere stappen te zetten.

In de loop van 2007 is de situatie in het zuidoosten verder geëscaleerd. In reactie hierop nam het parlement op 17 oktober 2007 een motie aan die het de regering toestond een militaire inval te doen in Noord-Irak, waar zich uitvalsbases van de PKK zouden bevinden. Op 22 februari 2008 deed het Turkse leger een eerste inval in Noord-Irak, waarbij volgens het Turkse leger 240 PKK-strijders en 27 Turkse militairen de dood vonden. De recente escalatie van het conflict, en de daarbij behorende uitingen van het Turkse en Koerdische nationalisme in reactie hierop, heeft de spanningen tussen Koerden en Turken in Turkije en ook in West-Europa doen toenemen.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...