Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkey in Europe: the economic case for Turkish membership of the European Union

'Failure to grant Turkish accession could be one of the greatest strategic mistakes the EU could inflict upon itself.' (Het uitblijven van Turkse toetreding zou een van de grootste strategische blunders zijn die de EU zichzelf aan kan doen’)

Dat concludeert Turkey in Europe: the economic case for Turkish membership of the EU, een publicatie van het Britse Foreign Policy Centre. De belangrijkste argumenten van het rapport voor deze bevinding zijn Turkije’s potentieel als afzetmarkt voor Europese goederen, verminderde emigratie richting West-Europa als gevolg van EU-toetreding, en het belang van Turkije voor de energieveiligheid van Europa.

Redacteur Adam Hug maakt vanaf het begin duidelijk dat het rapport is opgesteld om ‘ongefundeerde en wijdverspreide’ angsten voor een Turkse toetreding te bestrijden. Ook worden de politieke uitdagingen die beide kanten moeten overkomen, zoals de afnemende steun onder de bevolking van zowel de EU als Turkije, beschreven.

Hug heeft in dit rapport bijdragen verzameld van Europese en Turkse voorstanders van toetreding uit de academische, politieke en zakenwereld: David Miliband, William Hague, Eurocommissaris Olli Rehn, Roland Rudd (Voorzitter, Business for New Europe), Mehmet Ugur (University of Greenwich), Refik Erzan (Bogazici University), Bahadir Kaleagasi (TUSIAD), Sir Julian Horn Smith (UK Co-Chair, Turkish British Business Council) en Gareth Winrow.

Download het rapport hier.

Adam Hug (red.), Turkey in Europe: The economic case for Turkish membership of the European Union (Londen 2008).

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...